28 Kasım 2021

Kartepe Bülteni

Değerlerimiz değerlerinizdir

‘Beliren Yetişkinlerde Din Tasavvuru’ Çalıştayı Gerçekleştirildi

SAKARYA (Habermetre) - Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve Sakarya Vilayet Müftülüğü tarafından yürütülen 'Beliren Yetişkinlerde Din ...

SAKARYA (Habermetre) – Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve Sakarya Vilayet Müftülüğü tarafından yürütülen ‘Beliren Yetişkinlerde Din Tasavvuru ve Gelecek Beklentisi’ projesi çalıştayı tamamlandı.

Çalıştayın açılış programı İlahiyat Fakültesi Konferans Salonunda pandemi önlemlerine uygun halde gerçekleştirildi. Programa, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Lideri Ekrem Aziz, SAÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, Sakarya Vilayet Müftüsü Hasan Başiş, Gençlik ve Spor Vilayet Müdürü Arif Özsoy, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Bostancı, akademisyenler, Müftülük işçisi ve öğrenciler katıldı.

SAÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan ise yaptığı açılış konuşmada projenin saha araştırmasını üzerine alarak yol haritası çıkarma eforunun çok değerli olduğunu söyledi. Teorik çalışmaların yanında saha çalışmalarının değerine dikkat çeken Prof. Dr. Savaşan, projeyi yürütenlere ve takviye veren paydaşlara teşekkürlerini iletti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Lideri Ekrem Büyük ise yaptığı konuşmada din konusunda çarpıtılmış bilgilerin ve şuurlu yanıltma hareketlerinin yayıldığı günümüzde bu türlü bir projenin değerli olduğunu tabir etti. Aziz, “İmanımızı ve itikadımızı zedeleyecek pek çok yanlış ve palavra bilginin denetimsizce dolaştığı bu ortamda evlatlarımıza merhametle yaklaşmalı ve onlara dayanak olmalıyız. Elbette bunun nasıl uygulanacağı ve tarzının ne olacağına dair binlerce yıllık bir birikim ve model bilimsel yaklaşımlar var. Bu birikimi ve yaklaşımları yok sayamayız. Bunları öğrenerek evlatlarımıza yaklaşmamız gerekecektir. İşte bu sebeple bu çalıştayı çok önemsiyoruz. Bu ufuk açacaktır, vizyon verecektir, bir hareket biçimi belirleyecektir ve hakikaten gençliğimize tekrar sahip olmanın yollarını bu çalıştay belirleyecektir ve bize sunacaktır” formunda konuştu.

Sakarya Vilayet Müftüsü Hasan Başiş ise yaptığı açılış konuşmasında kurumlar ortası işbirliğiyle projenin hoş bir sonuçla tamamlanacağına inandığını tabir etti. Başiş, “Müftülük ailesi olarak beliren yetişkinlerle hem çalışanımız olmaları hem de din hizmeti sunduğumuz amaç kitlenin bir modülü olmaları açısından diyalog içerisindeyiz. Bu açıdan projenin hedeflendiği biçimde tamamlanması ve proje kazanımlarının hayata taşındığını görmek bizim en büyük temennimizdir” biçiminde konuştu. Başiş, kurumlar ortası işbirliği ile yürütülüyor olması, hem teorik olarak araştırmaların hem de uygulama olarak saha çalışmalarının birlikte sürdürülüyor olması ve eğitim modülünün ve kılavuz kitabının hazırlanması açısından projenin takdir edilen üç boyutu olduğunu söyledi.

İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Bostancı, konuşmasında İlahiyat Fakültesi olarak bir taraftan öğrencilere kaliteli bir eğitim sunarken öbür yandan araştırma ve topluma hizmet alanlarında da nitelikli işler yapmaya ve kalıcı hizmetler sunmaya uğraş ettiklerini tabir etti. Bu çerçevede kurumlar ortası iş birliklerine büyük ehemmiyet verdiklerini kaydeden Prof. Dr. Bostancı, kurumların güçlerini birleştirerek daha nitelikli sonuçlara ulaşmalarının gerektiğini söyledi. Çalıştayın bu anlayışın bir yansıması olduğunu belirten Dekan Bostancı, “Bu projemiz, beliren yetişkinlik devri olarak nitelendirilen devirdeki bireylerin din anlayışını, hayattan beklentilerini ve gelecek tasavvurunu saha araştırması yoluyla tespit ederek bu devirdeki bireylere hizmet sunan işçinin niteliklerini geliştirmeyi ve hizmet sunumunda kaliteyi arttırmayı amaçlıyor” dedi.

Dekan Bostancı, proje kapsamında daha evvel yapılmış ilgili çalışmalardan istifade edilmesinin yanında alan araştırması yapılmasının, bununla bir arada alanda hizmet veren ve alan, müftülük ve gençlik ve spor bakanlığı vazifelilerinin, akademisyenlerin ve öğrencilerinin görüşlerinin dinlenmesinin, en sonunda da elde edilen sonuçlarla bir eğitim modülünün ve bir kılavuz kitabın oluşturulmasının hedeflendiğini söyledi. Bostancı, “Gençlik konusunda yapılan çalışmaların çok pahalı olduğuna, akademik temelli olmasının daha da ciddiyet kazandıracağına, bu çerçevede bu çalışmanın da öncelikle Sakarya’mızdaki genel olarak da ülkemizdeki gençlik hizmetlerine değerli katkı sağlayacağına ve alandaki görevlilere de ışık tutacağına inanıyoruz” tabirlerini kullandı. Prof. Dr. Bostancı, projeyi sahiplenip takviye sağlayan Vilayet Müftüsü Hasan Başiş’e, projeyi destekleyen Rektör Prof. Dr. Fatih Savaşan ve Büyükşehir Belediye Lideri Ekrem Ulu’ya ve başta proje yürütücüsü Doç. Dr. Abdullah İnce olmak üzere projede yer alan ve katkı sunan bütün akademisyenlere, müftülük çalışanına ve lisansüstü öğrencilerine teşekkürlerini iletti.

SAÜ Gençmer Müdürü ve Proje Yürütücüsü Doç. Dr. Abdullah İnce de yaptığı konuşmada “beliren yetişkinlik” kavramı ve projenin etapları hakkında verdi. Toplumun daima değişen bir canlı organizma olduğunun ve insanın toplumsal bir varlık olduğunun altını çizen Doç. Dr. İnce, insan hayatını açıklayan devirlerin toplumsal değişmelere bağlı olarak tekrar tanımlandığını söz etti. Sanayi toplumundaki gelişmelerle birlikte geçmişte daha kısa ve besbelli olan gençlikten yetişkinliğe geçiş evresinin, geniş bir periyodu içine alan yeni bir kategori oluşturduğunu kaydeden İnce, psikologların ve toplum bilimcilerin “beliren yetişkinlik” halinde yeni bir devirden bahsettiklerini söyledi. Bu devrin din bilimleri alanında neredeyse hiç çalışılmadığını kaydeden İnce, kaynaklara dayalı dini bilgiyi üretmekle vazifeli olan İlahiyat Fakültelerinin bu bilginin muhatapları olan toplum bölümlerini gerçek anlamak, onların hassaslıklarını yeterli tahlil etmek, ürettiği bilgiyi muhatabının özelliklerini dikkate alarak sunmakla vazifeli olduğunu, bu türlü bir yaklaşımın Diyanet İşleri Başkanlığını da yakından ilgilendirdiğini söyledi. İnce, “Hedef kitlenin özelliklerini tanımak, hizmet götürülecek kitleyi uygun tanımlamak din hizmeti sunan kurumların muvaffakiyetini arttıracak, insan kaynağı başta olmak üzere kaynakların yanlışsız ve verimli kullanılmasını sağlayacaktır” dedi.

Projenin temelde üç boyutu bulunduğunu kaydeden İnce, “Birincisi; beliren yetişkinlerin din tasavvuru ve gelecek beklentileriyle ilgili literatürün tahlili ve kıymetlendirilmesi ve saha araştırmasının tasarlanması, ikincisi; beliren yetişkinlerin din tasavvuru, geleceğe bakışı ve dini kurumlardan beklentisini ortaya koyacak saha araştırmasını yapılması, üçüncüsü ise araştırma sonuçlarından hareketle beliren yetişkinlere hizmet veren işçinin akademik datalarla desteklenerek niteliklerinin ve motivasyonun artırılmasıdır” dedi. İnce, bu maksatları gerçekleştirmek üzere saha araştırması için din anlayışı ölçeği ve gelecek tasavvuru ölçeği geliştirileceğini, araştırma sonuçlarından yola çıkarak beliren yetişkinlere hizmet veren işçiye yönelik eğitim modülü geliştirileceğini ve geliştirilen modülün pilot uygulamadan sonra paket program olarak Diyanet İşleri Başkanlığı’na sunulacağını kaydetti. Projenin birinci ayağının çalıştayla birlikte tamamlanacağını belirten İnce, çalıştay sonrası projenin saha araştırması boyutuna geçileceğini söyledi.

Açılış programının akabinde çalıştayın oturumları ‘Din Anlayışı Ölçeği Literatür Taraması Sununu ve Müzakeresi’, ‘Beliren Yetişkinlik Nedir? ‘, ‘Gelecek Tasavvuru Ölçeği Literatür Taraması Sunumu ve Müzakeresi’, ‘Hizmet Beklentileri Envanteri Literatür Taraması Sunumu ve Müzakeresi’, ‘Sahada Hizmet Veren ve Alanların Sunum ve Görüşleri’ başlıkları altında İlahiyat Fakültesi Prof. Dr. Mehmet Erkal Salonunda iki gün boyunca devam etti. 37 kere görüntülendi.