23 Eylül 2021

Kartepe Bülteni

Değerlerimiz değerlerinizdir

Bursluluk sınavı puan hesaplama 2021! MEB İOKBS puan hesaplama nasıl yapılır?

Bugün düzenlenen bursluluk sınavında toplam 100 soruyla karşı karşıya kalan öğrenciler sonuçların açıklanmasını beklemeden İOKBS puan hesaplaması ...

Bugün düzenlenen bursluluk sınavında toplam 100 soruyla karşı karşıya kalan öğrenciler sonuçların açıklanmasını beklemeden İOKBS puan hesaplaması yapmak istiyor. Milli Eğitim Bakanlığı sınav sonuçlarını belirlerken derslerin ağırlık katsayıları, standart sapma, yanlış sayısı gibi kriterler belirleyici oluyor. Bursluluk sınavında 3 yanlış cevap 1 doğru cevabı saf dışı bırakırken her dersin testi kendi içerisinde değerlendirmeye alınıyor. Öğrencilerin cevap kağıdına işaretledikleri yanıtlar optik okuyucu ile okutulurken her dersin doğru ve yanlış cevap sayıları belirleniyor. İOKBS sınavında en kritik nokta ham puanların hesaplanmasıdır. Peki 2021 İOKBS puan hesaplama nasıl yapılır? İşte bursluluk sınavı puan hesaplama yöntemi…

2021 Bursluluk Sınavı Puan Hesaplama Nasıl Yapılır?

Bursluluk sınavı puan hesabı yapılırken aşağıdaki yöntemler adım adım takip edilir. İOKBS sınavında sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri doğru cevap sayısından çıkartılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Sınava katılan her öğrenci için dört ayrı ham puan puan hesaplanır.

Ham puan toplamı ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak standart sapma hesaplanır. Sınavda az kişinin doğru yanıtladığı soru ile çok fazla öğrencinin yanıtladığı sorunun standart sapması farklıdır. Bu standart sapma öğrenci sıralamasında belirleyici olur. 

Öğrencilerin her bir teste ait Standart puanı o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin tam puanlarının ortalaması 50’ye, standart sapmasını 10’a getiren bir dönüştürme işlemi sonrasında elde edilir.

Her test için  standart puanlar hesaplanır. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak Toplam Ağırlık Standart Puan bulunur. Ve aşağıda bulunan formüle göre öğrencilerin puanları hesaplanır. Hangi Durumlarda Sınav Geçersiz Sayılır?

  • Başvuru şartlarını taşımadığı hâlde öğrencinin sınava girmesi,

  •  Cevap kâğıdının sınav evrakı dönüş zarfından çıkmaması veya zarar görmüş olması,

  •  Geçerli kimlik belgesinin ibraz edilmemesi,

  •  Başka öğrenciye ait sınav evrakının kullanılması,

  •  Öğrencinin yerine başkasının sınava girmesi,

  • Öğrencinin sınav kurallarında belirtilen cihazları yanında bulundurması durumunda,

  • Öğrencinin sınava girdiği hâlde işaretlemeyi cevap kâğıdına yapmaması,

  • Sınav evrakındaki fotoğraf ve bilgilerle geçerli kimlik belgesinin uyuşmaması,