27 Ocak 2022

Kartepe Bülteni

Değerlerimiz değerlerinizdir

TBMM KEFEK Lideri Fatma Aksal, Sakarya’da konuştu Açıklaması

TBMM Bayan Erkek Fırsat Eşitliği Komitesi (KEFEK) Lideri Fatma Aksal, "Kadınlarımızın üretim sürecinde yerlerini almalarını sağlayabilirsek ...

TBMM Bayan Erkek Fırsat Eşitliği Komitesi (KEFEK) Lideri Fatma Aksal, “Kadınlarımızın üretim sürecinde yerlerini almalarını sağlayabilirsek siyasetteki iştirakleri da tabiatıyla gelecektir.” dedi.

Sapanca ilçesinde bir otelde KEFEK ve Birleşmiş Milletler (BM) Bayan Ünitesince İsveç Memleketler arası Kalkınma ve İş Birliği Ajansının mali dayanağıyla “Siyasette ve İş Hayatında Bayanların Liderliğinin ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Geliştirilmesi” projesi kapsamında “Yasa Taramalarının Sunumu Toplantısı” düzenlendi.

Programda konuşan KEFEK Lideri Aksal, insanlık tarihi boyunca bayanların dünyanın bahtını değiştirecek büyük değişimlerin fitilini yakan birinci adımları attığını söyledi.

Bu türlü tarihi bir sürecin sonunda bayana dair hak edilen düzeyde bir fırsat eşitliğinin konuşulmasının dünyanın temel problemlerinden biri olduğunu belirten Aksal, “Kadın haklarının eşitlenmesi; tamamlanması gereken bir zafiyet değil, tam aykırısı dünyanın terazisinden kaldırdığınızda istikrarları alt üst edecek bir güce sahiptir. Bayan ve erkek bu dünya terazisinin iki vazgeçilmez kesimidir.” diye konuştu.

Aksal, KEFEK ve BM Bayan Ünitesi ortasında çalışmalar yapıldığını, öteki çalıştay ve çalışmalarda bayanın güçlendirilmesi alanında kilit faktörün iktisat olduğunu ve bayanın ekonomik olarak güçlendirilmesi gerekliliğini fark ettiklerini anlatarak şunları kaydetti:

“Kadınlarımızın üretim sürecinde yerlerini almalarını sağlayabilirsek siyasetteki iştirakleri da bizatihi gelecektir. Bayanlarımız iş dünyasında ‘Ben varım.’ diyebilirlerse bürokrasiye iştirakleri geriden gelecektir. Öbür bir sözle bayanların siyasette ve is dünyasında karar alma sistemlerine iştirakinin artırılması lakin onların ekonomik sürece iştiraklerinin artırılmasıyla sağlanabilir.”

İktisat, ticaret, finans, toplumsal güvenlik, toplumsal hizmetler ve kooperatiflere ait yasal mevzuatın bayan erkek eşitliği çerçevesinde uzmanlarca tarandığını lisana getiren Aksal, ekonomik mevzuatın taranmasında misyon alan uzmanlara ve süreci yürüten BM Bayan Ünitesi temsilcilerine teşekkür etti.

BM Bayan Ünitesi Türkiye Yöneticisi Asya Varbanova da programda toplumsal cinsiyete hassas yasa, mevzuat ve bütçeleme, bayanların siyasetteki temsilinin ve liderliğinin artırılması üzere bayan hakları konusunda kilit rol oynayan mevzuları tartışacaklarını tabir ederek bayan ve kız çocuklarının eşit ve adil bir toplumda yaşayabilmesinin bu uygulamaların sistematik ve kararlı bir biçimde uygulanmasıyla mümkün olduğunu kaydetti.

İsveç Milletlerarası Kalkınma ve İş Birliği Ajansı Türkiye Yöneticisi Malin Stawe ise İsveç olarak bayanların insan haklarını ve toplumsal cinsiyet eşitliğini gerçekleştirmedeki ulusal uğraşları kapsamında global ve bölgesel Avrupa standartlarının ve normatif çerçevelerin hayli yararını gördüklerini belirterek bu çerçeveler doğrultusunda çalışmalarına devam ettiklerini anlattı.