20 Ocak 2022

Kartepe Bülteni

Değerlerimiz değerlerinizdir

MEB resmi duyuruyu yayınladı ve başlayacağı tarihi açıkladı! 27 Aralık’ta yarıyıl tatili…

Öğretmenler, misyon yaptıkları eğitim kurumundan çeşitli nedenler sebebiyle mazerete bağlı olarak vazife değişikliği talebinde bulunabiliyor ...

Öğretmenler, misyon yaptıkları eğitim kurumundan çeşitli nedenler sebebiyle mazerete bağlı olarak vazife değişikliği talebinde bulunabiliyor. Ulusal Eğitim Bakanlığı Yarıyıl Tatili mazerete bağlı vazife yeri değişikliği takvimini yayınladı. Müracaat yapmaya hazırlanan adayların müracaat edebilmeleri için gerekli koşulları taşımaları gerekiyor. Aile birliği , can güvenliği , sıhhat, engellilik durumu üzere mazereti olan öğretmenler için özel koşulları taşımaları durumunda atama süreçleri gerçekleştiriliyor. Bakanlık takım açığı bulunan eğitim kurumlarını resmi site üzerinden açıklarken, yer değiştirme süreçleri bilgisayar ortamında hizmet puanı üstünlüğü dikkate alınarak yapılacak. Başvurusu MEB tarafından uygun görülen öğretmenlerin eşleri de yer değiştirme müracaatında bulunabilir. İşte Ulusal Eğitim Bakanlığının yayınladığı o tarihler…

Ulusal Eğitim Bakanlığı 27 Aralık’ta Başlayacağını Duyurdu!

Misyon yerini değiştirmek isteyen yüzlerce öğretmen için Ulusal Eğitim Bakanlığından beklenen açıklama geldi. 2022 Yarıyıl Tatili, öğretmenlerin aile birliği, sıhhat, can güvenliği mazeretleri ve Engellilik durumu ile öteki nedenlere bağlı yer değiştirme duyurusu yayınlandı. Açıklanan takvime nazaran adaylar 1. kademe müracaatlarını 27 Aralık-3 Ocak tarihlerinde yapacak. Tercihlerin yapılması ve onay süreci 7-12 Ocak 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Atama süreçleri 14 Ocak’ta, tebligat ve ilişik kesme süreçleri ise 21 Ocak’tan itibaren yapılacak. İşte ayrıntılı atama takvimi;

Vazife Yeri Değiştirme Müracaatları Neye Nazaran Kıymetlendirilir?

Yer değiştirme süreçleri bilgisayar ortamında hizmet puanı üstünlüğü aslına nazaran yapılır. Hizmet puanının eşit olması durumunda, öğretmenlikteki hizmet müddeti, öğretmenliğe daha evvel başlayan bunlarında birebir olması durumunda bilgisayar kurası ile belirlenir. 3.652 sayılı Kanun kararında Kararnamenin ek 4’üncü hususu kapsamında kontratlı öğretmen olarak vazife yapanlardan, ön müracaatın son günü olan 3 Ocak 2022 tarihine kadar üç yıllık çalışma müddetini tamamlayanlar ve öğretmen takımına atananlar bu duyuru kapsamında müracaat yapabilirler. 

Sıhhat Mazeretine Bağlı Yer Değiştirme

Öğretmenlerden kendisi, eşi yahut çocukları, anne, baba yahut yargı kararıyla vasi tayin edildiği kardeşlerinden birisinin hastalığının öğretmenin misyon yaptığı yerde mümkün olmaması yahut bireylerin sıhhat durumunu tehlikeye düşüreceğini belgeleyenler müracaat yapabilir.

Aile Birliği Mazeretine Bağlı Yer Değiştirme

657 sayılı devlet memurları kanununda 4/A yahut 4/B unsurları kapsamında çalışanlar, 506 sayılı kanunun süreksiz 20’İnci hususuna nazaran bankalar için kurulmuş özel emeklilik sandığına tabi olanlar, TOBB ve odalar üzere kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında çalışanlar, milletvekili, belediye lideri, muhtar ve noter olarak çalışanlar, TSK İşçi Kanunu kapsamında olanlar, Yargıçlar ve Savcılar kanunu kapsamında olanlar, kamu kurum ve kuruluşlarında daima emekçi olanlar yararlanabiliyor.

Can Güvenliği  Mazeretine Bağlı Yer Değiştirme

Öğretmenlerden kendisinin, eşinin yahut bakmakla yükümlü olduğu çocuklarından birinin vazife yaptığı yerde kalmasının can güvenliğini tehdit altında bırakacağını isimli yahut mülki yönetim makamlarından alınacak doküman ile belgelendirenler müracaat yapabilir.

Engellilik Durumuna Bağlı Yer Değiştirme

Öğretmenlerden kendisinin en az yüzde kırk oranında engelli olduğunu, eşi, bakmakla yükümlü olduğu çocuğu, annesi yahut babasının ağır engelli olduğunu ilgili mevzuata nazaran alınan sıhhat konseyi raporuyla belgeleyenler müracaat yapabilir.