25 Eylül 2021

Kartepe Bülteni

Değerlerimiz değerlerinizdir

DEVA PARTİSİ’NDEN KYK ÖĞRENİM BORCU’NA ‘Gençler vaat değil çözüm istiyor’

DEVA Partisi Gençlik Politikaları Başkanı Doğa Şanlıoğlu, gençlerin büyük sorunlarından biri haline gelen KYK öğrenim borcuna ilişkin değerlendirmede bulundu. Şanlıoğlu, “Bir ülkenin en önemli sermayesinin ‘insan kaynağı’ olduğu unutulmamalı, beşerî sermayemiz olan gençlerimize sahip çıkılmalıdır.” dedi.

Gençlerin KYK borcu altında daha fazla ezilmemesi gerektiğini söyleyen Şanlıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

‘İşsizlik sebebiyle KYK borcunu erteleyenlere ödemesi gereken miktar üzerinden faiz eklenmektedir’

“Ülkemizdeki gençlerin yaşadığı en büyük sorunlardan birisi olan yüksek öğrenim kredisi; devlet tarafından öğrencilere yüksek eğitim kurumlarının öğrenimi süresince verilen, zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmayan borç paradır. Genç bireylerin yüksek öğrenim süresince almış olduğu öğrenim kredisi borcunu, mezun olduktan sonra en geç iki yıl süre zarfı sonunda ödemesi gerekmektedir. Aksi takdirde bu süre zarfınca ödeme yapamayan genç bireylerin borcunun üzerine aylık %1,40 oranında faiz eklenmektedir.”

 ‘İstihdam yok, atama yok, borç var’

“TÜİK 2020 Eylül ayı verilerine göre 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfustaki işsizlik oranı %24,3, istihdam oranı ise %31,6 olarak açıklanmıştır. Ödemeler dengesindeki bozukluk, kamu borç yükündeki artış ve azalan yatırımlar nedeniyle istihdam oranları düşmüş, işsizlik oranları da yüksek seviyelere tırmanmıştır. Bununla birlikte eğitim sistemimizdeki yapısal problemler genç işsizliği negatif yönde etkileyerek %25 bandının yukarısına taşımıştır. Bu doğrultuda iş gücü piyasalarında iş bulmaları daha da güç hale gelen 15-24 yaş arası grubun almış oldukları KYK kredilerini uzun yıllar süren işsizlik ve yoksulluk süreci içerisinde geri ödemeleri oldukça zorlayıcı bir hal almıştır.”

‘KYK öğrenim borcu ve yapılandırmasına ilişkin çözüm önerilerimiz’

  • Borcun peşin ödenmesi durumunda Yurt İçi ÜFE farkının yüzde 90’ı yerine tamamından vazgeçilmesini öneriyoruz.
  • Aylık taksit ödemelerinin aylık gelirin makul bir oranını aşmaması gerektiğine inanıyoruz.
  • Yeniden yapılandırmanın bozulmasına ilişkin koşulların öğrenciler lehine iyileştirilmesini öneriyoruz.
  • İki yıllık geri ödemesiz dönemin iş sahibi olmayanlar için endeks uygulanmadan ertelenmesini öneriyoruz.
  • Geri ödenecek borcun güncel değerinin hesaplanmasında doğrudan Yİ-ÜFE yerine Yİ-ÜFE ile aylık gecikme zammı oranlarından düşük olanının esas alınmasını öneriyoruz.