22 Ocak 2022

Kartepe Bülteni

Değerlerimiz değerlerinizdir

Tüm çalışanlara damga ve gelir vergisi istisnası getiren teklif kabul edildi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülen Gelir Vergisi Kanunu ile Kimi Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi. Tüm ...

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülen Gelir Vergisi Kanunu ile Kimi Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi. Tüm çalışanların fiyatlarının brüt minimum fiyat kısmı damga ve gelir vergisi istisnası getiriliyor.

Sahip oldukları yahut kiraladıkları konutların çatı ve/veya cephelerinde kurdukları üretim tesisinden elde edilen elektrik gücü muhtaçlık fazlasının 20 kilovatsaate kadar satabilecekler.

Botaş’ın borçlarının Hazine görevlendirme bedeli alacaklarına mahsup edilerek terk edilmesi amaçlanıyor. Özel bütçeli yönetimler ile denetleyici ve düzenleyici kurumlarda gelir fazlası karşılığı ilgili yönetim bütçelerine eklenebilecektir.

Türkiye’de yerleşik Sigorta şirketleri tarafından düzenlenen kefaret senetleri elektronik imzalı olarak düzenlenebilecek.

Belediyelerin toplu taşıma hizmeti yürüten gerçek ve hükmî bireylere gelir takviyesi yapabilmesi sağlanıyor.

KAYNAK: İHA