20 Ocak 2022

Kartepe Bülteni

Değerlerimiz değerlerinizdir

Yurt dışına asker gönderme tezkereleri TBMM’de

Irak ve Suriye ile Lübnan olmak üzere iki yurt dışına asker gönderme tezkeresinin mühletinin uzatılmasına ait Cumhurbaşkanlığı tezkereleri ...

Irak ve Suriye ile Lübnan olmak üzere iki yurt dışına asker gönderme tezkeresinin mühletinin uzatılmasına ait Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, Tbmm Başkanlığına sunuldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla gönderilen Irak ve Suriye tezkeresinde, Türkiye’nin güney kara hudutlarına mücavir bölgelerde yaşanan gelişmeler ve süregiden çatışma ortamının ulusal güvenlik açısından taşıdığı risk ve tehditlerin artarak devam ettiğinin altı çizildi.

Türkiye’nin, komşusu Irak’ın toprak bütünlüğünün, ulusal birliğinin ve istikrarının korunmasına büyük değer atfettiği belirtilen tezkerede, “Diğer taraftan Irak’ta PKK ve DEAŞ ögelerinin varlığını sürdürmesi, etnik temelli ayrılıkçılığa yönelik teşebbüsler, bölgesel barışa, istikrara ve ülkemizin güvenliğine direkt tehdit oluşturmaktadır. Suriye’de, hududumuza mücavir alanlarda PKK/PYD-YPG ve DEAŞ başta olmak üzere mevcudiyetini sürdüren terör örgütleri, ülkemize, ulusal güvenliğimize ve sivillere yönelik aksiyonlarını sürdürmektedir.” denildi.

İdlib tezkerede

Terör örgütü PKK/PYD-YPG’nin, Suriye’de bölücü faaliyetlerine devam ettiğine dikkat çekilen tezkerede, Türkiye’nin harekat alanlarında tesis edilen sükunet ve istikrarı korumak emeliyle yasal ulusal güvenlik çıkarları doğrultusunda tedbirler alındığı anlatıldı.

İdlib’de, Astana süreci kapsamında istikrar ve güvenliğin tesisine ait faaliyetleri amaç alan risk ve tehditlerin devam ettiği vurgulanan tezkerede, “Bütün bu gelişmeler kapsamında, terörle Irak ve Suriye’nin toprak bütünlüğünü bozmaya ve alanda gayrimeşru oldubittiler oluşturmaya yönelik, ulusal güvenliğimize tehlike oluşturabilecek her türlü risk, tehdit ve harekete karşı, milletlerarası hukuktan doğan haklarımız doğrultusunda gerekli tedbirlerin alınması ulusal güvenliğimiz açısından hayati değer arz etmektedir.” sözüne yer verildi.

Türk askerinin Irak ve Suriye’deki misyon mühleti iki yıl daha uzatılacak

Cumhurbaşkanlığı tezkeresinde, şunlar kaydedildi:

“Ayrıca Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulunun, 2170 (2014), 2178 (2014), 2249 (2015) ve 2254 (2015) sayılı kararlarıyla, Irak ve Suriye’nin toprak bütünlüğünün ve bağımsızlığının teyit edilmiş olmasının ve tekrar 2170 (2014) sayılı kararda bu ülkelerdeki terör faaliyetlerinin kınanarak, DEAŞ ve gibisi terör örgütlerinin faaliyetlerine karşı Birleşmiş Milletler üyesi tüm ülkelere 1373 (2001) sayılı Karar ve memleketler arası hukuk çerçevesindeki sorumluluklarına uygun halde gerekli önlemleri alma davetinde bulunulmuş olmasının ışığında, Türkiye’nin DEAŞ ve öbür terör örgütleriyle gayret hedefiyle oluşturulan milletlerarası koalisyon bünyesinde iştirak ettiği faaliyetlerin sürdürülmesi de kıymet taşımaktadır.

Bu mülahazalar ışığında, Türkiye’nin ulusal güvenliğine yönelik ayrılıkçı hareketler, terör tehdidi ve her türlü güvenlik riskine karşı memleketler arası hukuk çerçevesinde gerekli her türlü önlemi almak, Irak ve Suriye’deki tüm terör örgütlerinden ülkemize bundan sonra da yönelebilecek atakları bertaraf etmek ve kitlesel göç üzere öteki beklenen risklere karşı ulusal güvenliğimizin idame ettirilmesini sağlamak, Türkiye’nin güney kara hudutlarına mücavir bölgelerde yaşanan ve hiçbir meşruiyeti olmayan tek taraflı bölücü teşebbüsler ve bunlarla ilgili olabilecek gelişmeler istikametinde Türkiye’nin menfaatlerini tesirli bir halde korumak ve kollamak, gelişmelerin seyrine nazaran ileride telafisi güç bir durumla karşılaşmamak için hızlı ve dinamik bir siyaset izlenmesine yardımcı olmak üzere hudut, şümul, ölçü ve vakti Cumhurbaşkanınca takdir ve tayin olunacak formda, Türk Silahlı Kuvvetlerinin gerektiği takdirde hudut ötesi harekat ve müdahalede bulunmak üzere yabancı ülkelere gönderilmesi ve tıpkı maksatlara matuf olmak üzere yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye’de bulunması, bu kuvvetlerin Cumhurbaşkanının belirleyeceği asıllara nazaran kullanılması ile risk ve tehditlerin giderilebilmesi için her türlü önlemin alınması ve bunlara imkan sağlayacak düzenlemelerin Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek asıllara nazaran yapılması için 2 Ekim 2014 tarihli ve 1071 sayılı TBMM kararı ile verilen ve son olarak 7 Ekim 2020 tarihli ve 1266 sayılı TBMM kararı ile 30 Ekim 2021’e kadar uzatılan müsaade müddetinin 30 Ekim 2021’den itibaren iki yıl uzatılması konusunda gereğini Anayasa’nın 92’nci hususu uyarınca bilgilerinize sunarım.”

Lübnan tezkeresi

Lübnan tezkeresinde, Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulunun (BMGK) 11 Ağustos 2006’da kabul ettiği 1701 sayılı karar ve TBMM’nin 5 Eylül 2006 tarihli kararıyla 1 yıl için verdiği müsaade kapsamında, Türkiye’nin, Lübnan’da konuşlu UNIFIL’e TSK ögeleriyle katkı sağladığı, müsaadenin mühletinin son olarak 31 Ekim 2020’den itibaren 1 yıl uzatıldığı hatırlatıldı.

Türkiye’nin, UNIFIL’e yaptığı katkılarla barışı müdafaa harekatının aktif biçimde icrasında kıymetli bir fonksiyon üstlendiği belirtilen tezkerede, “Bu çerçevede Türkiye’nin katkısı gerek BM sistemi içinde gerek bölgesel ve global ölçekte gerekse kapsamlı sivil-asker iş birliği faaliyetleri vasıtasıyla Lübnan toplumunun her bölümü nezdinde görünürlüğünün artmasına, ayrıyeten barış ve istikrarın korunmasına yönelik siyasetinin sürdürülmesine hizmet etmiştir. Bu prestijle UNIFIL’e katkımızın sürdürülmesinin ehemmiyet arz ettiği bedellendirilmektedir.” sözüne yer verildi.

UNIFIL’in misyon mühletinin BMGK tarafından 31 Ağustos 2022’ye kadar uzatıldığına işaret edilen tezkerede, bu kapsamda, Lübnan’la ikili münasebetler ve bölgedeki güvenlik kaideleri da göz önünde tutularak, BMGK’nin UNIFIL’in misyon mühletinin uzatılması istikametindeki kararı uyarınca, hudut, şümul ve ölçüsü Cumhurbaşkanınca belirlenecek TSK ögelerinin, BMGK ve TBMM kararıyla tespit edilen prensipler kapsamında 31 Ekim 2021’den itibaren 1 yıl daha UNIFIL’e iştirak etmesi ve bununla ilgili gerekli düzenlemelerin Cumhurbaşkanınca yapılması için gereğinin yapılması istendi.