28 Kasım 2021

Kartepe Bülteni

Değerlerimiz değerlerinizdir

Ülkü Veri halka arz oluyor

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, “Yönetim Heyetimizin 22.11.2021 tarih ve 19 sayılı kararında; Şirketimizin tek hisse ...

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, “Yönetim Heyetimizin 22.11.2021 tarih ve 19 sayılı kararında;

Şirketimizin tek hisse sahibi olduğu ve 10 Milyon TL temel sermayesinin tamamı ödenen Ülkü Veri Finansal Teknolojiler A.Ş.’nin bir finansal teknoloji / yazılım şirketi olması, nitelikli çalışanlarımızın şirkete aidiyetinin arttırılması maksadıyla, bağlı iştirakimizde TTK m. 463 vd. kararlarına nazaran kurala bağlı sermaye arttırımı ile çalışanlara hisse edindirme sürecine başlanmasına, çalışanlara hisse edindirme için yapılacak sermaye artırımında azami fiyatın 1 Milyon TL (%9,09) olarak belirlenmesine, süreçlerin gerçekleştirilmesi için Ülkü Veri Finansal Teknolojiler A.Ş. İdare Şurasının yetkilendirilmesine,

Temel mukavele tadili ve kaideye bağlı sermaye arttırımının tamamlanmasını müteakip, bağlı paydaşlığımız Ülkü Veri Finansal Teknolojiler A.Ş. hisselerinin halka arzını teminen kayıtlı sermaye sistemine geçiş için hazırlıklara başlanmasına ve gerekli prosedürün yerine getirilerek Sermaye Piyasası Konseyi’ne başvurulmasına, karar verildi.” denildi.