20 Ocak 2022

Kartepe Bülteni

Değerlerimiz değerlerinizdir

Türkiye-Azerbaycan Ortak Medya Platformu’nun Birinci Toplantısı Yapıldı

Cumhurbaşkanlığı Bağlantı Başkanlığı konut sahipliğinde "Köklü Geçmiş, Güçlü Gelecek" temasıyla İstanbul'da düzenlenen Türk Kurulu Medya Forumu ...

Cumhurbaşkanlığı Bağlantı Başkanlığı konut sahipliğinde “Köklü Geçmiş, Güçlü Gelecek” temasıyla İstanbul’da düzenlenen Türk Kurulu Medya Forumu kapsamında Türkiye- Azerbaycan Ortak Medya Platformu’nun birinci toplantısı da yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı Bağlantı Lideri Fahrettin Altun ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, iki ülkenin medya ve irtibat alandaki kurumlarının yetkililerinden oluşan heyetler katıldı.

Toplantıda, “iki devlet, tek millet ve ortak medya” düsturu çerçevesinde iki ülkenin dostça ilgilerinin bağlantı alanında da geliştirilmesi amacıyla, klâsik medya, dijital medya, stratejik bağlantı ve kamu diplomasisi alanlarındaki iş birliğinin ve eş güdümün artırılması ve dezenformasyona karşı ortak gayret edilmesi üzere bahisler ele alındı.

Türkiye-Azerbaycan Ortak Medya Platformu’nun kurumsal yapılanmasına ait bahislerin da görüşüldüğü toplantıda, platform kapsamında “kamu diplomasisi”, “uluslararası medya”, “stratejik iletişim”, “eğitim”, “mevzuat ve regülasyon”, “dijitalleşme ve uluslararasılaşma” komitelerinin kurulması kararı alındı.

“İlişkilerimiz medya ve irtibat alanında da kurumsallaşıyor”

Cumhurbaşkanlığı Bağlantı Lideri Fahrettin Altun, toplantıda yaptığı konuşmada, 10 Aralık 2020 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in nezaretinde imzalanan “Türkiye ile Azerbaycan Ortasında Medya Alanında Stratejik İş Birliğine Ait Mutabakat Zaptı” ile resmiyet kazanan Ortak Medya Platformu’nun, iki ülke ortasında son yıllarda daha da gelişen münasebetlerin medya ve irtibat alanında kurumsallaşması manasında çok bedelli bir adım olduğunu söyledi.

Karabağ’ın kurtarılması sürecinde sırf askeri ve siyasi manada değil, bağlantı ve medya alanında da sağlanan yakın iş birliği sonucunda değerli sonuçlar elde edildiğini belirten Altun, “Medya, bağlantı ve kamu diplomasisi alanlarında, palavra haber ve dezenformasyonla uğraşta Türkiye-Azerbaycan iş birliğinin güçlendirilmesine büyük ehemmiyet atfediyoruz. Bu alanlardaki tecrübelerin paylaşılması, imkanların kıymetlendirilmesi, kurumsal kapasitenin geliştirilmesi ve ortak çalışmalar yapılması konusunda fikir birliği içerisindeyiz” dedi.

“Güçlü bir perspektif, dinamik bir yapılanma”

Altun, Ortak Medya Platformu’nun Türkiye ve Azerbaycan medyasının entegre bir halde hareket etmesi, iki ülke kamuoyunun gerçek bilgilendirilmesi noktasında faal faaliyet gösterilmesi ve bilhassa dijital medya platformlarındaki sistematik dezenformasyon ve dış dünyadan yürütülen kara propaganda faaliyetleriyle çaba edilmesi konularında ortak stratejiler üretilmesi açısından büyük bir adım olduğunu tabir etti.

Fahrettin Altun, iki ülkenin önderlerinin ortaya koyduğu amaçlar doğrultusunda Ortak Medya Platformu çatısı altında güçlü bir perspektif ve dinamik bir yapılanma ile hem Türkiye ve Azerbaycan halklarına hem de memleketler arası topluma yönelik ses getirecek çalışmalara imza atacaklarını bildirdi.

Altun, platform çerçevesinde oluşturulan 6 komitenin, iki ülkenin medya ve bağlantı alanında gerçekleştireceği ortak çalışma ve projelerin aktifliği ve sürekliliği bakımından kritik fonksiyonları olacağını vurguladı.

Yalnızca haber alanında değil tıpkı vakitte sinema, dizi bölümü başta olmak üzere tanınan kültür alanında da ortak projeler yapacaklarını söz eden Altun, şunları kaydetti:

“Ülkelerimize karşı ağır dezenformasyon ve kara propaganda faaliyetleriyle karşı karşıya kaldığımız bir devirde iş birliği halinde olmamız ve koordineli çalışmamız her zamankinden çok daha elzemdir. Bu ortak adımlarla, gelecek kuşaklara iki devletin gücünü göstereceğimiz işler yapacağız. Birebir vakitte kısa, orta, uzun vadeli stratejik bağlantı kampanyalarıyla ülkelerimizin birlikteliğini, devletlerimizin gücünü dünya kamuoyuna anlatacağız. Ortak Medya Platformu ve mutabık kaldığımız 6 komite, esaslı münasebetlerimizi güçlendirerek, haklı uğraşımızın geniş kitlelere faal formda ulaştırılmasına katkı sağlayacak.”

“Ortak Medya Platformumuz, aktifliğini daha da artıracak”

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev ise Karabağ zaferini getiren haklı çaba sürecinde Türkiye ile Azerbaycan ortasında bağlantı alanında da sergilenen iş birliğinin Ortak Medya Platformu aracılığıyla kurumsal bir hüviyet kazandığını hatırlattı.

Medya ve irtibat alanında sergilenen birliktelik ve dayanışma sayesinde kısa vakitte başarılı sonuçlar elde edildiğini belirten Hacıyev, “Bugün önderlerimiz sayesinde, Azerbaycan-Türkiye münasebetleri o denli düzeye yükseldi ki, o seviyeyi korumak, daha ileri götürmek ve gelecek kuşakların yüzlerce yıl sonra da tıpkı hissiyatı taşımasını sağlamak bizim tarihi borcumuzdur. Önderlerimizin ortaya koyduğu irade ve kararlılıkla, iki ülkenin kardeşliğinin ve stratejik müttefikliğinin kıymetli ögelerinden biri haline gelen Ortak Medya Platformumuz, kurumsal yapılanmasını tamamlayarak aktifliğini daha da artıracak” dedi.

Hacıyev, toplumsal medya ve milletlerarası medyada Azerbaycan’a yönelik devam etmekte olan enformasyon akınlarına karşı koyma noktasında Türkiye’nin deneyiminden daha fazla yararlanmak istediklerini kelamlarına ekledi. – ANKARA