28 Kasım 2021

Kartepe Bülteni

Değerlerimiz değerlerinizdir

TMO: Un arzı konusunda telaşa gerek yok

Toprak Mahsulleri Ofisi'nden (TMO) yapılan açıklamada, piyasaya un arzı konusunda tasaya gerek olmadığı belirtildi. Son günlerde hububat ve un ...

Toprak Mahsulleri Ofisi’nden (TMO) yapılan açıklamada, piyasaya un arzı konusunda tasaya gerek olmadığı belirtildi.

Son günlerde hububat ve un piyasalarında yaşanan fiyat artışlarına yönelik kamuoyunu aldatıcı değerlendirilmeler yapıldığı gözlemlendiğini vurgulayan TMO tarafından yapılan açıklama şöyle:

Toprak Mahsulleri Ofisi, hasat başından bu yana kuraklık başta olmak üzere gerek iç gerekse dış piyasadaki gelişmeleri yakından takip etmiş, gereken önlemleri acilen hayata geçirmiştir.

Öncelikle artan hammadde fiyatlarının et, süt ve yem üreticilerimizin maliyetleri üzerindeki olumsuz tesirini hafifletmek üzere Yem Regülasyon Çalışması başlatılmış, TMO stoklarındaki hububat, uygun fiyatlarla hayvancılıkla uğraşan çiftçilerimize, kanatlı entegre tesislerine ve yem endüstrimize yönelik satışa sunulmuştur.

Bu müddet zarfında satışa açtığımız 2,6 milyon ton hububat ile yem dalı ile iştigal eden üreticilerimizin üzerinde oluşacak 2 Milyar TL ek yükün önüne geçilmiştir.

Eylül ayı itibariyle uygulamaya koyduğumuz bir başka değerli siyaset Un Regülasyon Çalışmasıdır. Geçtiğimiz yıl da muvaffakiyet ile uyguladığımız bu çalışma ile TMO stoklarındaki ekmeklik buğdayın, un fiyatlarını makul düzeyde tutacak halde satışına başlanmış, ekmeğin hammaddesi olan unun uygun fiyatlarla fırıncı esnafımıza ulaşması için çalışmalar devreye alınmıştır.

Kasım ayında satışlara başvuran firmaların buğday muhtaçlığını azami ölçüde karşılayabilmek için toplam 516 bin ton ekmeklik buğday satışa açılmıştır. Satış teslimatları devam etmektedir.

Çalışma kapsamında satışa açtığımız ekmeklik buğdaylar, satışlarımıza başvuran tüm un firmalarına taahhütleri oranında tahsis edilmekte olup Kuruluşumuz satışlarına başvuran 380’in üzerindeki un fabrikasının taahhüt ettiği fiyatların tamamı peşin, çuval başına 185-200 TL/çuval ortasında seyretmekte olup un fabrikaları bu fiyatlardan fırıncılara yaptıkları satış faturalarını Kuruluşumuza ibraz etmektedir.

TMO 5 aylık kısa bir müddette 4 milyon tona yakın hububatı piyasaya arz etmiş olup stoklarını desteğe ve satışlarına tüm süratiyle devam etmektedir.

TMO olarak un endüstrimiz ile işbirliği içinde çalıştığımızı ve silolarımızdan çıkan eserlerin fırınlara satışına kadar tüm kademeleri yakın takipte olacağımızı, eser temininin kesintisiz devam ettiğini ve piyasaya un arzı konusunda rastgele bir telaşa gerek olmadığının altını bir kere daha çizmek isteriz.

Piyasalar TMO tarafından anlık olarak takip edilmekte olup gerekmesi durumunda ek önlemler de alınabilecektir. Halkımızca son devirde piyasada yer alan spekülatif haberlere prestij edilmemesini rica ederiz.