4 Aralık 2021

Kartepe Bülteni

Değerlerimiz değerlerinizdir

TBMM Lideri Şentop, PÜİS 21. Olağan Genel Konseyi’nin açılışına katıldı

TBMM Lideri Mustafa Şentop, "Kendi topraklarımızda ve Mavi Vatan'da petrol ve doğal gaz aramalarına öncelik veriyoruz. Türkiye'nin bu uğraşları ...

TBMM Lideri Mustafa Şentop, “Kendi topraklarımızda ve Mavi Vatan’da petrol ve doğal gaz aramalarına öncelik veriyoruz. Türkiye‘nin bu uğraşları bilhassa ülkemizin güçlenmesini ve gelişmesini istemeyen etraflarda rahatsızlık uyandırsa da bu mevzuda kararlı halimizden taviz vermeyeceğiz.” dedi.

Şentop, bir otelde düzenlenen Petrol Eserleri Patronlar Sendikası (PÜİS) 21. Olağan Genel Heyeti’nin açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye’nin dört bir yanından gelen iş insanlarıyla bir ortaya gelmekten duyduğu memnuniyeti lisana getirdi.

Mustafa Şentop, PÜİS’in, Türkiye’nin en ücra köşeleri dahil olmak üzere bütün yurt geneline yayılan 9 bin kayıtlı akaryakıt bayisini çatısı altında toplayan bir sendikal örgüt olarak 1967 yılından bu yana iktisada katma bedel kazandırmaya devam ettiğini söyledi.

PÜİS ve üyesi akaryakıt bayilerinin, vatandaşlara verdikleri hizmetin ve iktisada sağladıkları katkının değerinin, yakın devirdeki gelişmelerle bir sefer daha net halde anlaşıldığını kaydeden Şentop, şöyle devam etti:

“Birkaç hafta evvel İngiltere’de baş gösteren akaryakıt krizi ve bu krizin giderek derinleşmesi, akaryakıt dağıtımının sekteye uğraması halinde ortaya çıkacak önemli sıkıntıları göstermesi bakımından ibret verici mahiyettedir. Fosil yakıtlar içindeki kıymetini bilhassa son yüzyılda daima artıran petrol, elektrik ve ısı üretiminde yüzde 7’lik, ulaşım alanında yüzde 95’lik, ham unsur olarak kullanımda yüzde 94’lük, tarım bölümünde ise yüzde 62’lik oranlarda hisse sahibi olmasından ötürü bilhassa tüketici ülkeler açısından, temini ve dağıtımında sorun olması önemli riskler oluşturacaktır. Petrol türevlerinin ulaşım alanında, yüzde 95’lik oranda yüksek bir hisseye sahip olması, olası bir akaryakıt krizinde yalnızca kişisel tüketicilerin ziyan görmesine sebep olmayacak, ülkedeki ve dünyadaki ticaretin önemli biçimde sekteye uğramasına ve hatta insanların günlük hayatta muhtaçlık duydukları birçok esere ulaşamamalarına sebep olacaktır.”

Şentop, İngiltere’deki son krizin bunu açıkça ortaya koyduğunu belirterek, “Akaryakıt istasyonlarında tüketicilerin birbirleriyle çatışmaya başlamaları, ortaya çıkan reaksiyonun giderek kitlesel şiddet olaylarına dönüşme riskini de ortaya çıkarmıştır.” diye konuştu.

“Enerji kaynaklarında dışa bağımlılığın ulusal bir beka sorunu olduğunu tarih bize gösteriyor”

Dünyanın en gelişmiş ülkelerinden biri kabul edilen İngiltere’nin içine düştüğü durumun, akaryakıt üretim ve dağıtım kesimindeki gelişmelerin üzerinde hassasiyetle durulması gerektiğini gösterdiğini vurgulayan Şentop, dünyanın petrole olan gereksiniminin giderek artması ve buna binaen ortaya çıkan krizlerin yeni olmadığının altını çizdi.

TBMM Lideri Şentop, kelamlarını şöyle sürdürdü:

“1950’li yıllardan başlayarak petrol yalnızca bir ham unsur değil, dünya siyasetine taraf veren temel bir etkene de dönüşmüştür. Beş yüz binden fazla eserin üretiminde direkt ve dolaylı olarak kullanılan petrol, bu özelliğiyle dünya imalat dalını de kendine bağımlı kılmaktadır.

Petrolün dünya iktisadı için ehemmiyetini giderek artırmasıyla birlikte bu alandaki rekabetin boyutu da değişmiştir. 1978 petrol krizleri, bu krizlere bağlı olarak ham petrol fiyatlarının çok süratli biçimde artması ve temin edilmesinin güçleşmesi, ülke tarihimiz açısından da birçok olumsuz sonuçlar doğurmuştur. Akaryakıt istasyonları önlerinde uzayan araç kuyrukları, akaryakıt karaborsasının meydana gelmesi bilhassa bizim jenerasyonun yaşadığı bir travma olarak hala hafızalarımızdaki tazeliğini koruyor. Hepinizin malumu olduğu üzere petrole özel olarak türkü yakmış bir milletin mensuplarıyız ve hatta 1980 yılında Eurovision müzik müsabakasına bu müzikle katılmışlığımız bile var.”

Mustafa Şentop, içinde bulunulan coğrafyada, kalıcı bir barışın tesis edilememesinde de emperyalist güçlerin petrole olan gereksinimleri sebebiyle Orta Doğu’nun güçlü petrol yataklarını paylaşma hengameleri yattığı değerlendirmesinde bulundu.

Devlet olarak Türkiye’nin emsal akaryakıt krizlerini tekrar yaşamaması için gerekli önlemlerin süratle alındığına işaret eden Şentop, şunları kaydetti:

“Kendi topraklarımızda ve Mavi Vatan’da petrol ve doğal gaz aramalarına öncelik veriyoruz. Türkiye’nin bu uğraşları bilhassa ülkemizin güçlenmesini ve gelişmesini istemeyen etraflarda rahatsızlık uyandırsa da bu mevzuda kararlı tutumumuzdan taviz vermeyeceğiz. Güç kaynaklarında dışa bağımlılığın ulusal bir beka sorunu olduğunu tarih bize gösteriyor. Bu sebeple dışa bağımlılığı azaltacak siyasetleri oluşturmak ve hayata geçirmek son derece değerlidir. Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde her alanda ‘milli ve yerli’ sloganıyla başlatılan atılımların, güç kaynakları ve maden alanında da devam ettirildiğini bilhassa belirtmek isterim.”

TBMM Lideri Şentop, Güç ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile TPAO’nun bu husustaki çalışmalarının sonucunda, Türkiye’de yeni ve önemli güç kaynaklarının tespit edilmesinin ve son devirde bu hususta verilen muştuların memnunluk verdiğini ve geleceğe dair umutları artırdığını bildirdi.

“Akaryakıt istasyonlarındaki hizmet birçok gelişmiş ülkeden daha ileride ve daha ucuz” “

Güç kaynaklarına sahip olma konusunda ortaya çıkan rekabet alanının giderek genişlediğini müşahede ettiklerini belirten Şentop, “Bilimsel ve teknolojik gelişmelere binaen bilhassa deniz altındaki güç kaynaklarına ulaşmanın mümkün olmasıyla birlikte kara sularının sonları, kıta sahanlığı, münhasır ekonomik bölge üzere konularda memleketler arası alanda giderek artan bir tartışma ve yükselen tansiyon kelam bahsidir.” dedi.

Şentop, Türkiye’nin “Mavi Vatan” konseptiyle milletlerarası hukuktan kaynaklanan haklarına binaen ortaya koyduğu ulusal siyasetin, gelecek devir açısından denizlerdeki güç kaynaklarını milletin istifadesine sunmak ve güçlü Türkiye’yi inşa etmek bakımından son derece kıymetli olduğunu vurguladı.

Akaryakıt eserlerinin Türkiye genelinde 7/24 kesintisiz bir biçimde tüketiciye ulaştırılmasının son derece kıymetli olduğunun altını çizen Şentop, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Petrol Eserleri Patronlar Sendikası mensubu akaryakıt bayileri, bu hizmeti kaliteli bir formda ve rastgele bir aksamaya mahal vermeden yerine getirmesi hasebiyle güçlü Türkiye’nin inşasına, birlik ve dirliğimize önemli katkı veren bir bölümün temsilcileridir. Uzun yıllardır ülkemizin dört bir tarafına ve dünyanın çeşitli ülkelerine seyahat eden bir siyasetçi olarak, ülkemizde faaliyet gösteren akaryakıt istasyonlarının verdiği kaliteli hizmetin birçok gelişmiş ülkeden daha ileride ve daha ucuz olduğunu belirtmek isterim. Birçok Avrupa ülkesinde akaryakıt istasyonları daha fazla kar elde etsin diye, tüketiciler araçlarına akaryakıtı kendileri doldurmak zorunda kalırken, ülkemizde bu bahiste sizlerin direkt işçi istihdam etmeniz, hem hizmet kalitesini artırmakta hem de ülkemizde işsizliğin azaltılmasına katkı sağlamaktadır.”

“Türkiye, yeni dünyada da kelam ve sav sahibi olacaktır”

Kovid-19 salgını sürecinde akaryakıt bayilerinin ve çalışanlarının, hastalığın getirdiği bütün risklere karşın fedakarca ve titizlikle çalışmaya devam ettiğini aktaran Şentop, “Hemen belirtmem gerekir ki devletimiz, başta akaryakıt olmak üzere doğalgaz, elektrik üzere milletimizin günlük ömürde muhtaçlık duyduğu güç eserlerini, imkanlar dahilinde en ucuz formda milletimizin kullanımına sunmaya çalışmaktadır.” kelamlarını sarf etti.

Mustafa Şentop, şu görüşleri lisana getirdi:

“Ülkemiz, döviz bazlı olarak hesaplanan akaryakıt fiyatları konusunda Avrupa’nın en ucuz akaryakıt eserlerini sunan ülkelerden biridir. Bugün Türkiye’de bölgesel küçük farklılıklar gösterse de litresi ortalama 7,86 TL’ye satılan akaryakıt; Almanya’da 16,43 TL’ye, Yunanistan’da 17,63 TL’ye, Bulgaristan’da 11,87 TL’ye, İngiltere’de 16,51 TL’ye satılmaktadır. Gerçi İngiltere’de ortaya çıkan krizle birlikte bu parayı verseniz de akaryakıt bulmada külfetler yaşanabileceği görülmektedir.

Hem ülkemiz hem de Avrupa ülkeleri petrolü dövizle alıyoruz, hasebiyle eser maliyeti bu bakımdan aşikardır. Dövizle ithal edilen akaryakıtın litresinin Türkiye’de öteki Avrupa ülkelerinin satış fiyatından yarıdan daha fazla ucuz olması büsbütün devletimizin izlediği iktisat siyasetlerinin sonucudur. Yalnızca İngiltere’de değil başka Avrupa ülkelerini de sarsan doğal gaz fiyatlarındaki neredeyse iki katına varan artışlar, elektrik fiyatlarındaki yükseliş, ABD’nin birtakım eyaletlerinin günlerce elektriksiz kalması üzere olaylar, yakın vakitte güç konusunda ortaya çıkabilecek global komplikasyonların emaresi olarak değerlendirilmelidir.”

Çin’de dahi yaşanan güç zahmeti sebebiyle insanların 50 katlı binaları yürüyerek çıktığına ve mum stoklarının tükendiğine dair haberler aldıklarını anımsatan Şentop, “Bu kapsamda Petrol Eserleri Patronlar Sendikasının sendikal faaliyetlerini de yalnızca üyelerinin hak ve menfaatlerini korumak olarak telakki etmiyoruz. PÜİS, 9 bin akaryakıt bayisinin sesi olmasının yanı sıra dalın öteki oyuncularıyla birlikte akaryakıt dalının geleceğine dair yaptığı çalışmalarla da devletimizin güç siyasetlerinin gerçekleştirilmesine ve geliştirilmesine, halkımızın temel bir hakkı olan güç eserlerine ulaşmasına katkı sağlamaktadır.” tabirini kullandı.

Salgın sürecinin akabinde dünyada siyasi ve ekonomik ilgilerin yine şekilleneceğini kaydeden Şentop, “İnsanı merkeze almadığımız hiçbir yaklaşım kalıcı bir tahlil üretmeyecektir. Bu salgın deneyiminin akabinde dünyanın ne istikamete evrileceği hususu uzun uzun tartışılacaktır ancak Türkiye, yeni dünyada da kelam ve tez sahibi olacaktır. Bu derece emin olmamızın iki asıllı sebebi vardır. Evvela, dünya, artık bu çarpık ve adaletsiz düzenle daha fazla yönetim edilemez. İkinci olarak da Türkiye, büyük ve canlı bir atılım olarak insanlığın ufkunda parlamaktadır.” diye konuştu.

“Mazlum ülkelerin umut ışığı olarak gördüğü bir Türkiye var”

“Türkiye’ye yalnızca ülke içinden, karşı karşıya kaldığımız günlük problemlerden hareketle bakmak, gerçek tabloyu görmeyi imkansız hale getiriyor. Kimileri, büsbütün şahsi sorunlarını bir siyaset lisanına çevirmeye çalışarak Türkiye eleştirisi yapıyor. Kimileri, tespit ettiklerini düşündükleri meseleleri gözlerinin önüne koyarak büyük Türkiye gerçekliğini göremeyebiliyorlar.” diyen Şentop, elbet, Türkiye’de de meselelerin olduğunu ve bunların tartışılabileceğini bildirdi.

Şentop, “Tartışılmalı ve çözülmelidir lakin, bir ülkede, gün içinde toplamda, milyonlarca iş ve süreç yapılıyorken, bunlar ortasında muhakkak sayıdaki yanlışı toplayıp, olan biten her şeyi o yanlışlardan ibaretmiş üzere görmek ve göstermeye çalışmak kendimize, ülkemize, Türkiye’ye haksızlıktır. Her yerde, her işte olduğu üzere, yanlışlar ve doğrular mukayese edilir, ortadaki farka bakılır, değer kararı o denli verilir. Milyonlarca yanlışsız işi görmezden gelip, onlar yahut yüzlerle söz edilebilecek yanlışlar üzerinden bir Türkiye fotoğrafı okutmaya çalışmak gerçeklikten kopmaktır.” değerlendirmesine yer verdi.

“Yurtdışı seyahatlerimizde, yabancı siyasetçilerin algısındaki Türkiye, bizde kimi felaket tellallarının göstermeye çalıştığı fotoğrafla hiç uyuşmuyor.” tenkidinde bulunan Şentop, şunları söyledi:

En son İtalya’da, ABD Temsilciler Meclisi Liderinden, Avrupa ülkelerinin parlamento liderleri ve parlamenterlerine kadar, Asya ve Afrika ülkelerinin parlamento liderlerine kadar hürmetle takip edilen bir Türkiye’yi gördük ve dinledik. Sıkıntılarımız var mı? Elbette var. Çözeceğiz. Yeniden problemlerimiz olacak; yeniden çözeceğiz. Lakin Türkiye’ye haksızlık yapmayalım. Kendimize, kendi imajımıza, gücümüze haksızlık yapmayalım. Türkiye’ye yurtdışından bakmak için, tatil gayesiyle değil, diğer ülkelerin siyasetçileriyle görüşmek için, yurtdışına çıkmak, gezmek lazım. Yanlışsız Türkiye fotoğrafı için bu elzemdir. Daima söylüyoruz, tekrar ediyorum. Türkiye fikri, Türkiye hudutlarından çok büyüktür. Türkiye bir umuttur, bir ölçüdür. Türkiye bizim için bir görevdir.”

Bugün Türkiye’nin her yerinde, en ücra köşesinde bile ulaşılamayan, yolu olmayan köy ve kasaba olmadığını belirten Şentop, “Sizler de bu yolların üzerinde kurduğunuz akaryakıt istasyonlarıyla vatandaşlarımız için 7/24 hizmet etmeye devam ediyorsunuz. Uzun seyahatlerde soluklandığımız, dinlendiğimiz istasyonlarınızda bizleri konuk ediyorsunuz. Bu titiz çalışmanın temelinde, yurdun dört bir yanında uygun örgütlenmiş Petrol Eserleri Patronlar Sendikasının yöneticileri ve çalışanlarının emeği var.” dedi.

Şentop, Petrol Eserleri Patronlar Sendikası’nın 21. Olağan Genel Heyeti’nde yapılan demokratik seçimlerin ve çalışmaların memleket için hayırlara vesile olmasını dileyerek, “Petrol Eserleri Patronlar Sendikası şemsiyesi altındaki, iş insanlarından işçilerine kadar ülkemizin menfaatlerini ön planda tutarak, yılın 365 günü, günün 24 saati, milletimize kesintisiz, kaliteli hizmet sunan bu büyük aileye sonsuz teşekkür ediyorum. Ülkemizin ve hatta Avrupa’nın en yüksek üye sayısına sahip Petrol Eserleri Patronlar Sendikası’nın, örnek alınması gereken teşkilatlı yapısı bakımından hepinizi tebrik ediyorum.” sözünü kullandı.

Hangi tıp bir otomobil kullanıyorsunuz?

— Haberler.com (@Haberler) October 3, 2021

Sizce Türkiye, parlamenter sisteme dönmeli mi?

— Haberler.com (@Haberler) September 30, 2021