24 Ocak 2022

Kartepe Bülteni

Değerlerimiz değerlerinizdir

Tarım sigortalarında 2022 riskleri ve dayanakları belirlendi

Tarım Sigortaları Havuzu Tarafından 2022 Yılında Kapsama Alınacak Riskler, Eserler ve Bölgeler ile Prim Takviyesi Oranlarına Ait Cumhurbaşkanı ...

Tarım Sigortaları Havuzu Tarafından 2022 Yılında Kapsama Alınacak Riskler, Eserler ve Bölgeler ile Prim Takviyesi Oranlarına Ait Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı.

1 Ocak 2022 prestijiyle yürürlüğe girecek karar kapsamında, bitkisel eserler için dolu ana riskiyle birlikte fırtına, hortum, yangın, heyelan, sarsıntı, sel ve su baskını, kara, hava, deniz taşıtının çarpma riskleri, tarla eserlerinde, sebzelerde ve çilekte yaban domuzu ziyanı, pamukta hasat periyodunda ölçü kaybına yol açan yağmur ziyanı, ayçiçeğinde kuş ziyanı ve şeker pancarı, çerezlik kabak, domates, biber, patlıcan eserlerinde yine ekim dikim masrafı olarak ödenecek don ziyanı ek riskleri dolu paketi halinde verilecek.

Bu risklere ek, isteğe bağlı olmak üzere açık alanda yetiştirilen meyveler ve yağ gülü için don riski, dolu ağı ve örtüyle dayanak (telli terbiye) sistemlerinde ve bu sistemlerin altında bulunan eserlerde, dolu, dolu tartısı, kar tartısı, fırtına, hortum, yangın, sarsıntı, heyelan, sel ve su baskını, kara, hava, deniz taşıtının çarpması riskleri, kiraz, incir ve üzümde yağmur riski, altıntop, limon, mandalina, portakal ve üzümde sıcak hava ziyanı riski teminat altına alınacak.

Meyve ağaçları, çay, asmaların kendileri ile fidanlarında ve süs bitkisi fidanlarında paket halinde, dolu, fırtına, hortum, yangın, heyelan, sarsıntı, kara, hava, deniz taşıtının çarpması, kar yükü, sel ve su baskını riskleri, yalnızca fidanlarda yaban domuzu ziyanı riski ile meyve ve bağ fidanlarında don riski ilgili genel kaideler ile tarife ve talimatlar kapsamında, Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı çiftçilerin, özlük, eser ve arazi bilgileri dikkate alınarak, Tarım Sigortalan Havuzu tarafından teminat sağlanacak.

Köy bazlı kuraklık randıman sigortasıyla kuru tarım alanlarında yetiştirilen buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale, nohut, kırmızı mercimek ve yeşil mercimek ile bu eserlerin sertifikalı tohumluklarında, dolu paketi dışındaki kuraklık, don, sıcak rüzgar, sıcak hava dalgası, çok nem, çok yağış risklerinden kaynaklı randıman azalışları teminat altına alınacak.

Seralar da teminat kapsamında

Seralar için dolu ana riskiyle birlikte, fırtına, hortum, yangın, heyelan, zelzele, sel ve su baskını ile kara, hava, deniz taşıtının çarpması, kar tartısı ek riskleri ile seranın örtü gereci, konstrüksiyon (iskelet) değerlerinin direkt bir ziyana uğraması sonucu enkazın sökülmesi, kaldırılması, temizlenmesi ve taşınma masrafları paket halinde, ilgili genel koşullar ile tarife ve talimatlar kapsamında, Örtü Altı Kayıt Sistemi’ne kayıtlı çiftçilerin, özlük, sera ve eser bilgileri dikkate alınarak teminat sunulacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı kayıt sistemlerine kayıtlı büyükbaş hayvanlar için vefat riski ve ek olarak isteğe bağlı olmak üzere hırsızlık, terör, grev, lokavt ve halk hareketleri riskleri, ilgili genel kaideler ile tarife ve talimatlar kapsamında, mevcut tesis, işletme ve yetiştiricilik bilgileri doğrultusunda teminat altına alınacak.

Bakanlığın kayıt sistemlerine kayıtlı küçükbaş hayvanlar için vefat riski ve ek olarak isteğe bağlı olmak üzere hırsızlık riski, ilgili genel kurallar ile tarife ve talimatlar kapsamında mevcut tesis, işletme ve yetiştiricilik bilgileri dikkate alınarak teminat sağlanacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı kayıt sistemlerine kayıtlı, kapalı sistemde üretim yapılan, biyogüvenlik ve hijyen önlemleri alınmış tesislerde yetiştirilen kümes hayvanları ile açık ve yarı açık sistemde yetiştirilen kümes hayvanları için mevt riski, ilgili genel koşullar ile tarife ve talimatlar kapsamında, mevcut tesis, işletme ve yetiştiricilik bilgileri dikkate alınarak teminat sunulacak.

Su eserleri ve arıcılıkta teminat koşulları

Denizlerde ve iç sularda yetiştirilen su eserleri için hastalık, yetiştiricinin denetimi dışındaki kirlenme ve zehirlenmeler, fırtına, hortum, zelzele, sel ve su baskını, kazalar, predatorlar, alg patlaması nedeniyle meydana gelen vefat riski ile isteğe bağlı olmak üzere kafes ve ağlar için kazalar, predator saldırısı, fırtına, hortum, sarsıntı, sel ve su baskını riskleri, su eserleri ile kafes ve ağlar için hırsızlık riski ilgili genel kurallar ile tarife ve talimatlar kapsamında, Su Eserleri Kayıt Sistemi’ne kayıtlı işletmelerin mevcut tesis, işletme ve yetiştiricilik bilgileri dikkate alınarak teminat altına alınacak.

Arıcılık Kayıt Sistemi’ne kayıtlı, plakalı kovanlar için fırtına, hortum, yangın, heyelan, sarsıntı, sel ve su baskını, kara, hava, deniz taşıtının çarpması, nakliye ile yırtıcı hayvan saldırısı risklerine ilgili genel kaideler ile tarife ve talimatlar kapsamında mevcut tesis, işletme ve yetiştiricilik bilgileri dikkate alınarak teminat sunulacak.

​​​​​​​Tarım Sigortaları Havuzu tarafından sigorta edilmeyen tesisler, işletmeler, eserler ve riskler ile ilgili genel kaideler, tarife ve talimatlarla kapsam dışı bırakılmış haller ve kayıplar, uygulama yılında yer alan riskler ortasında sayılmayacak.

Köy bazlı kuraklığa prim dayanağı

Karar kapsamında belirlenen riskler için 2022 yılında, sigorta priminin yüzde 50’si oranında prim takviyesi, Tarım Sigortaları Havuzuna Tarım ve Orman Bakanlığı bütçesinin ilgili tertibinden aktarılarak karşılanacak.

Açık alanda yetiştirilen meyveler, yağ gülü, şeker pancarı, çerezlik kabak, domates, biber, patlıcan eserleri ile meyve ve bağ fidanlarında verilen prim takviyesine ek olarak, yalnızca don riski primine bu takviyenin üçte biri oranında ek prim takviyesi verilecek.

Köy bazlı kuraklık randıman sigortasında ise sigorta priminin yüzde 70’i oranında prim dayanağı sağlanacak. AA