22 Ocak 2022

Kartepe Bülteni

Değerlerimiz değerlerinizdir

Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Plan ve Bütçe Komitesinde 2022 bütçesini sundu: (2)

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Ne vesayet odaklarının ne toplumsal medyadan hukuk darbesi yapmaya niyetlenen diplomatların ne de tüzel ...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Ne vesayet odaklarının ne toplumsal medyadan hukuk darbesi yapmaya niyetlenen diplomatların ne de tüzel süreçleri siyasallaştırmaya çalışan çevrelerin yargı işleyişimizde hiçbir kararı yoktur. Avrupa Kurulunun taraflı Türkiye raporu da dahil olmak üzere adalet sistemimiz dış tesir ve yorumlardan münezzeh, bağımsız, tarafsız ve adil halde işlemeye devam edecektir.” dedi.

Oktay, TBMM Plan ve Bütçe Kurulunda, 2022 Yılı Merkezi İdare Bütçe Kanun Teklifi’nin sunumunda, 2021 yılı merkezi idare bütçe gerçekleşmelerine ait yıl sonu beklentilerini paylaştı.

2021 yılında; merkezi idare bütçe masraflarının 1 trilyon 506,3 milyar lira; merkezi idare bütçe gelirlerinin 1 trilyon 276,3 milyar lira; bütçe açığının 230 milyar 16 milyon lira ve faiz dışı açığın 50 milyar 473 milyon lira olarak gerçekleşeceğini kestirim ettiklerini lisana getiren Oktay, “2021 yıl sonu bütçe açığının 230 milyar 16 milyon lira ile bütçe başlangıç amacının 14 milyar 977 milyon lira altında gerçekleşeceğini iddia ediyoruz. Bu açığın ulusal gelire oranının ise yüzde 3,5 olacağını öngörüyoruz.” bilgisini verdi.

Oktay, 2021 yılında vergi gelirlerinin ise yaklaşık 1 trilyon 58 milyar lira, vergi dışı gelirlerin ise yaklaşık 218,4 milyar lira olacağının öngörüldüğünü bildirdi.

2022 yılı bütçesinin, Orta Vadeli Program uyarınca amaçlanan ekonomik, toplumsal ve mali maksatları gözetecek halde hazırlanarak kurula sunulduğunu tabir eden Oktay, 2022 yılı bütçesinde bütçe sarfiyatları 1 trilyon 751 milyar lira; faiz hariç masraflar 1 trilyon 510,6 milyar lira; bütçe gelirleri 1 trilyon 472,6 milyar lira; vergi gelirleri 1 trilyon 258,3 milyar lira; bütçe açığının 278,4 milyar lira olarak öngörüldüğünü kaydetti.

2021 yılına nazaran 2022 yılı bütçe ödenekleri yüzde 30,1 arttığını belirten Oktay, bu artışın yaklaşık 404,8 milyar liraya denk düştüğünü söyledi.

2022 Yılı Bütçesinde, işçi masraflarının 424,8 milyar lira, Toplumsal Güvenlik Kurumlarına devlet primi masraflarının 69,1 milyar lira, mal ve hizmet alım masraflarının 128,1 milyar lira, cari transferlerin 657,3 milyar lira, sermaye masraflarının 132,3 milyar lira, sermaye transferlerinin 10 milyar lira, borç verme masraflarının 61,6 milyar lira, yedek ödeneklerin 27,4 milyar lira, faiz masraflarının 240,4 milyar lira olduğunu söz eden Oktay, 2022 yılında Merkezi İdare Bütçe gelirlerinin 2021 yılı gerçekleşme kestirimine nazaran yüzde 15,4 artışla 1 trilyon 472,6 milyar lira, vergi gelirlerinin yüzde 18,9 oranında artarak 1 trilyon 258,3 milyar lira, vergi dışı gelirlerin ise 214,3 milyar liraya ulaşacağının varsayım edildiğini bildirdi.

“Yatırımlara başka bir değer veriyoruz”

Oktay, 2022 yılı bütçesinin, nitelikli istihdam oluşturan, ihracata dayalı, istikrarlı, istikrarlı ve gelir dağılımı adaletini gözeten bir büyüme yapısı oluşturma emeli doğrultusunda, salgın sonrası toparlanma sürecinde büyüme potansiyelini arttırma, Türkiye’nin yeşil dönüşümünü ivmelendirme ve ulusal teknoloji atağı çerçevesinde yenilikçiliği yaygınlaştırma maksatlarını desteklediğini lisana getirdi.

Sürdürülebilir ve sağlıklı gelir kaynaklarının arttırılması için vergilemede adalet, eşitlik, öngörülebilirlik ve şeffaflık unsurları temelinde verginin tabana yayılması ve istekli ahengin artırılmasına yönelik çalışmaların, bu periyotta de sürdürüleceğini vurgulayan Oktay, şöyle konuştu:

“2021 yılı bütçesiyle birlikte hayata geçirilen performans asıllı program bütçe sistemi, paydaşlardan alınan geri dönüşler doğrultusunda geliştirilerek, çıktı ve sonuç odaklı bütçeleme yaklaşımının yaygınlaştırılması sağlanacaktır.

Her bütçemizde olduğu üzere, 2022 yılı bütçemizde de yatırımlara farklı bir kıymet veriyoruz. Yatırım bütçemizi, dallarımızın yenilikçi ve rekabetçi yapısını güçlendirerek, istihdamı arttırarak ve vatandaşlarımızın hayat kalitesine öncelik veren projeler üzerine oluşturduk. 11. Kalkınma Planımız çerçevesinde sanayi, sıhhat, eğitim, ulaştırma, Ar-Ge ve ziraî sulama üzere kesimlere öncelik vermeye devam edeceğiz. Bu gayeyle, 2021 yılında 2,5 katına çıkarılan DSİ’nin sulama kesimi yatırımlarını 2022 yılında da yüzde 37 arttırarak 12,2 milyar liraya yükseltiyoruz.

Eğitim yatırımları her sene olduğu üzere bu yıl da öncelik verdiğimiz alanların başında gelmektedir. Tüm çocuklarımızın kaliteli eğitime erişimini sağlamak maksadıyla okulların fiziki imkanlarının güzelleştirilmesi, yeni derslik üretimleri, eğitim yapılarının sarsıntıya karşı güçlendirilmesi, okulların ağ altyapılarının güzelleştirilmesi ve internet erişiminin sağlanması üzere faaliyetler başta olmak üzere Ulusal Eğitim Bakanlığının yatırım bütçesini 11,3 milyar liradan 15,2 milyar liraya çıkarıyoruz. Böylelikle, Ulusal Eğitim Bakanlığı yatırım ödeneklerini 2022 yılında bir evvelki yıla nazaran yüzde 35 oranında artırıyoruz. Yükseköğretim de dahil edildiğinde bu artış yüzde 26,4 olacaktır.

Sıhhat Bakanlığı ve üniversitelerin sıhhat kesimi yatırımlarını, toplam 20,1 milyar liradan 30,8 milyar liraya yükseltiyoruz.

2021 yılında 1 milyar 125 milyon liraya çıkardığımız Organize Sanayi Bölgesi ve Küçük Sanayi Sitesi yatırımlarına ayırdığımız kaynağı, 2022 yılında 1 milyar 270 milyon liraya yükseltiyoruz.

Birebir halde, TÜBİTAK TARAL için tahsis edilen Ar-Ge bütçesini 2,5 milyar liraya yükseltiyoruz.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının toplam sermaye sarfiyatları ödeneğini 17,8 milyar liraya çıkartarak kent içi ulaştırma ve demir yolu yatırımlarına verdiğimiz takviyesi arttırıyoruz.”

Oktay, Cumhurbaşkanlığı 2021 yılı bütçesinin başlangıç ödeneği 4 milyar 39 milyon lira iken, 2022 yılı bütçe teklifinin yaklaşık yüzde 3,7 azalış gösterdiğini ve 3 milyar 890 milyon lira olarak belirlendiğini söz etti.

“Eğitim bütçesi 273,5 milyar liraya yükseldi”

İktidara gelirken ülkeyi eğitim, sıhhat, adalet ve güvenlik temelleri üzerinde yükseltme kelamı verdiklerini anımsatan Oktay, 2002 yılında 7,5 milyar lira olan Ulusal Eğitim Bakanlığı bütçesinin 2022 yılında 189 milyar liraya, yükseköğretim de dahil eğitim bütçesinin 273,5 milyar liraya yükseldiğini söyledi.

Oktay, kalkınmanın adaletli bir yapıyla sağlanabileceği şuuruyla, adaletin yalnızca üniversal bedeller ve mevzuat altyapısı ile değil, oluşturulan itimat ve yapılan yatırımlarla da desteklenmeye devam edileceğini belirtti.

Oktay, “Yargı hizmetlerinin daha güzel sunulması için insan kaynakları, bilişim, kurumsal yapı ve fiziki altyapıda da kıymetli bir yol aldık. Adalet temellerimizin en kıymetli kurumlarından Yargıtay Başkanlığı için inşa edilen Yeni Yargıtay binası, başkentimizin en görkemli ve müstesna binalarından biri olmuştur.” dedi.

Yargı ıslahatları vesilesiyle hukukun üstünlüğünün güçlendirildiğini, demokrasinin işlerliğinin artırıldığını tabir eden Oktay, “Ne vesayet odaklarının ne toplumsal medyadan hukuk darbesi yapmaya niyetlenen diplomatların ne de hukuksal süreçleri siyasallaştırmaya çalışan çevrelerin yargı işleyişimizde hiçbir kararı yoktur. Avrupa Komitesinin taraflı Türkiye raporu da dahil olmak üzere adalet sistemimiz dış tesir ve yorumlardan münezzeh, bağımsız, tarafsız ve adil biçimde işlemeye devam edecektir.” değerlendirmesini yaptı.

Güvenlik alanında terörle çabaya kararlılıkla devam edildiğini tabir eden Oktay, “Vatanımızın ve milletimizin güvenliğini sağlamaya, hak ve menfaatlerini muhafazaya azami ehemmiyet veriyoruz. Yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirdiğimiz operasyonlarla bölücü terör örgütünü kıpırdayamaz hale getirdik ve terör örgütüne iştirakleri, tarihin en düşük düzeyine indirdik. Terör örgütlerine karşı hudutlarımızda ve hudutlarımızın çabucak ötesinde tarihimizin en başarılı operasyonlarını gerçekleştirmenin yanı sıra Libya’da darbecilere karşı yürütülen meşruiyet çabasından Karabağ zaferine, birçok bölgesel muvaffakiyete imza attık. Doğu Akdeniz’de KKTC ve Türkiye’yi bölgede denklemden dışlamaya yönelik atılımları kararlı duruşumuzla boşa çıkardık.” diye konuştu.

Oktay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde savunma endüstrinin; KOBİ’leri, araştırma kuruluşları, üniversiteleri, geliştirdiği özgün eserleri ve ihracatıyla, ülkenin gurur vesilesi olmaya devam edeceğini kaydetti.

(Sürecek)