4 Aralık 2021

Kartepe Bülteni

Değerlerimiz değerlerinizdir

Son dakika haberleri… Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Biyolojik çeşitliliğin korunması için öncü rol oynayacağız”

AKDENİZ, MERSİN (İHA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biyolojik çeşitliliğin korunması için öncü rol oynayacağız" - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ...

AKDENİZ, MERSİN (İHA) – Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Biyolojik çeşitliliğin korunması için öncü rol oynayacağız”

– Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan :

– “Medeniyetler beşiği olan Akdeniz‘i büyük bir mülteci kabristanına çeviren sebeplerden biri de etrafın tahrip olmasıdır”

– “Geleceğimizi etkileyen bu tehdit karşısında elbette öncelikle adım atması gerekenler, iklim değişikliğine yol açan kahırların ortaya çıkmasında tarihi mesuliyeti bulunanlardır”

– “Tüm Avrupa Kıtası’nda yaklaşık 12 bin bitki tipi bulunurken, ülkemiz yaklaşık 4 bini endemik, toplam 12 bin bitki tipine mesken sahipliği yapıyor”

– “Envanteri yapılan çeşitlerden 428’i lokal endemik, 3 bin 275’i de endemik cins olup, bu çeşitler dünya üzerinde yalnızca Türkiye’de bulunuyor”

ANKARA – Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Geleceğimizi etkileyen bu tehdit karşısında elbette öncelikle adım atması gerekenler, iklim değişikliğine yol açan külfetlerin ortaya çıkmasında tarihi mesuliyeti bulunanlardır” dedi.

BM Biyolojik Çeşitlilik Kontratı 15. Taraflar Konferansına görüntü ileti gönderen Cumhurbaşkanı Erdoğan, iklim değişikliğine sebep olan ülkelerin bu tehdit karşısında öncelikli adım atması gerektiğinin altını çizdi.

“Akdeniz’i büyük bir mülteci kabristanına çeviren sebeplerden biri de etrafın tahrip olmasıdır”

İnsanlığın; iklim değişikliği, etraf felaketleri, kirlilik, su ve besin güvenliği ile biyolojik çeşitlilik kaybı üzere sınamalarla karşı karşıya olduğunu belirten Erdoğan, “Son devirde dünyanın farklı köşelerinde yaşanan ve önemli kayıplara yol açan tabi afetler bu problemlerin ulaştığı vahim boyutları gösteriyor. Tabi afetler etrafa ve ekosisteme verdiği ziyanlar yanında insanların can ve mal güvenliğini de direkt tehdit ediyor. Şu gerçeği hepimiz biliyoruz; tabiattaki her şey zincirin halkaları üzere birbirine bağlıdır. Tahrip olan biyolojik çeşitlilik, kirletilen etraf, yok olan besin ve su demektir. Bu durum çatışmalara yol açmakta, insanları göçe zorlamaktadır. Medeniyetler beşiği olan Akdeniz’i büyük bir mülteci kabristanına çeviren sebeplerden biri de etrafın tahrip olmasıdır. Geleceğimizi etkileyen bu tehdit karşısında elbette öncelikle adım atması gerekenler, iklim değişikliğine yol açan ıstırapların ortaya çıkmasında tarihi mesuliyeti bulunanlardır. Fakat, iklim değişikliği ve etraf kaynaklı sıkıntılarla gayret yalnızca muhakkak ülkelere havale edilemez” dedi.

“Biyolojik çeşitliliğin korunması için gerekli adımların atılmasında da öncü rol oynayacağız”

Ekonomik gücü, tarihi pozisyonu, tarihi sorumluluğu ne olursa olsun tüm ülkelerin elini taşın altına koymasının koşul olduğunu söz eden Erdoğan, “Konferansın temasının ‘ekolojik medeniyet tüm canlılar için ortak geleceğin inşası’ olarak belirlenmesi bu bakımdan isabetli olmuştur. Türkiye ‘yaratılanı sev Yaradan’dan ötürü’ anlayışıyla güçlü biyolojik çeşitliliğini hem karada hem de denizlerinde muhafazada kararlıdır. Bunu yaparken hayat hakkına yalnızca biz insanların değil, tüm canlıların sahip olduğu anlayışını temel alıyoruz. 2030’a kadar biyolojik çeşitlilik kaybını en aza indirmeyi temel alan, 2020 sonrası global biyoçeşitlilik çerçevesi sürecinin bu maksada hizmet edeceğine inanıyoruz. 3 farklı iklim jenerasyonu ve 3 biyocoğrafi alan üzerinde yer alan Türkiye; orman, dağ, step, sulak alan, kıyı ve deniz ekosistemlerine ve bunların farklı form ve kombinasyonlarına sahiptir. Dünyadaki 8 bitki gen merkezinden 3’ü Türkiye’de kesişmektedir. Anadolu; buğdayın, mercimeğin, nohudun, mercimeğin, zeytinin, elmanın, kirazın ve daha sayamadığımız yüzlerce bitkinin anavatanıdır. Tüm Avrupa Kıtası’nda yaklaşık 12 bin bitki tipi bulunurken, ülkemiz yaklaşık 4 bini endemik, toplam 12 bin bitki tipine mesken sahipliği yapıyor. Ulusal biyolojik çeşitlilik envanter ve izleme projemiz sayesinde Biyolojik çeşitlilik envanterimizi çıkarttık. Envanteri yapılan tiplerden 428’i mahallî endemik, 3 bin 275’i de endemik cins olup, bu tipler dünya üzerinde yalnızca Türkiye’de bulunuyor. Böylesine güçlü biyolojik çeşitliliğe sahip olmak bizlere farklı bir mesuliyet de yüklüyor. Bu kapsamda biyoçeşitliliğin korunmasını, sürdürülebilirliğinin teminini ve iktisada entegrasyonunu uzun vadeli ve gerçekçi siyasetlerle planlıyor ve hayata geçiriyoruz. BM Biyolojik Çeşitlilik Kontratına atfettiğimiz kıymet çerçevesinde gelecek sene 16. Taraflar Konferansına mesken sahipliği yapacak ve 2022-2024 yıllarında kontrat periyot başkanlığını deruhte edeceğiz. Bu süreçte yurt içinde ve yurt dışında biyolojik çeşitliliğin korunması için gerekli adımların atılmasında da öncü rol oynayacağız. Sözlerime son verirken, karşı karşıya olduğumuz bütün global imtihanlara adil, hakkaniyetli ve vicdanlı tahlillerin bulanacağına olan inancımı tekrarlıyor. Doruğun hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” tabirlerini kullandı.