20 Ocak 2022

Kartepe Bülteni

Değerlerimiz değerlerinizdir

Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Kademeli tarifelerle düşük gelirli hane kümelerini gözeten toplumsal ve adil su tarifeleri uygulanacaktır”

Cumhurbaşkanı Erdoğan 1. Su Şürası'nda yaptığı konuşmada, "Sürdürülebilir su hizmetleri sağlanabilmesi hedefiyle 2023'ten itibaren su ve atık su ...

Cumhurbaşkanı Erdoğan 1. Su Şürası’nda yaptığı konuşmada, “Sürdürülebilir su hizmetleri sağlanabilmesi hedefiyle 2023’ten itibaren su ve atık su fiyatlandırması ile ilgili çalışmalara başlanacaktır. Suyun tasarruflu kullanımını hedefleyen kademeli tarifelerle düşük gelirli hane kümelerini gözeten toplumsal ve adil su tarifeleri uygulanacaktır” tabirlerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 1. Su Şürası’na Vahdettin Köşkü‘nden canlı temas ile katıldı.

“Su kaynakları üzerindeki baskı her geçen yıl daha da artacaktır”

Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı konuşmada, “Geçtiğimiz periyotta petrole ve karbon yakıtlara sahip olmak için yapılan gayret artık su alanında yapılacaktır. Önümüzdeki yüzyılın en stratejik pahası olan su kaynakları üzerindeki baskı her geçen yıl daha da artacaktır. Yalnızca şu kolay karşılaştırma dahi karşımızdaki tablonun vahametini göstermeye kafidir. Dünya nüfusu 1960 yılında 3 milyardı. Bugün ise 8 milyara yaklaşmıştır. Nüfus ve münasebetiyle tüketim bu kadar artarken, dünyaya düşen yağış ölçüsü yeniden birebirdir, değişmemiştir. Ayrıyeten kullanılabilir pak su kaynaklarına olan muhtaçlık giderek çoğalırken, süratli tüketim ve kirliliğin tesiriyle kullanılabilir pak su kaynakları süratle azalmaktadır.

Dünya Su Kalkınma Raporu varsayımlarına nazaran, 2050 yılında yaklaşık 6 milyar insanın kâfi pak suya ulaşamayacağı öngörülüyor. İklim değişikliğiyle birlikte artan kuraklık, seller, orman yangınları, su kaynaklarını kalite ve ölçü tarafından olumsuz etkiliyor. Besinin kaynağı olan tarım bölümü, suyumuzun yüzde 70’ten fazlasını tüketiyor. Kuraklıktan en çok tarımın etkilenmesi de besin güvenliğimizi tehdit ediyor. Her fırsatta altını çizdiğimiz üzere Türkiye, su zengini bir ülke değildir” dedi.

“Su kaynaklarımızı tükenme hududuna ulaşmadan korumak, verimli kullanmak ve yanlışsız yönetmek artık tercih olmaktan çıkıp mecburilik haline gelmiştir”

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının devamında, “Bilimsel çalışmalar, hala kişi başına yıllık bin 340 metreküp olan kullanılabilir su ölçümüzün 2020 yılında bin 116 metreküpe kadar düşeceğine işaret ediyor. Yıllık ortalama yağış ölçümüz da dünya ortalamasının altındadır. İklim değişikliği senaryolarında ülkemizin güney bölümlerinde kış yağışlarının yüzde 5 ile yüzde 20, yaz yağışlarının da yüzde 10 ile yüzde 40 ortasında azalabileceği öngörülmektedir. Tablo zati çok güçlü olmadığımız kullanılabilir su potansiyelimizin ilerleyen vakitlerde daha da azalacağını gösteriyor. Su kaynaklarımızı tükenme sonuna ulaşmadan korumak, verimli kullanmak ve gerçek yönetmek artık tercih olmaktan çıkıp mecburilik haline gelmiştir. Ülke olarak suyumuzun, yani geleceğimizin parmaklarımızın ortasından akıp gitmesine müsaade vermemek için önlemlerimizi aldık, almaya da devam ediyoruz” dedi.

“600 barajımızda toplam 45 milyar metreküp suyu depoladık. Böylelikle toplamda depolanabilen su ölçümüzü 180 milyar metreküpe çıkardık”

Su ile ilgili yapılan yatırımlar ile alakalı konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Geçtiğimiz 9 yılda yaptığımız çalışmalarla tarımı ve suyu, popülist yaklaşımların uzak, gerçekçi, planlı ve programlı siyasetlerle sağlam bir yere oturttuk. Medeniyetimizin hayat kaynağı olduğu şuuruyla suyu verimli kullanan, yanlışsız yöneten ve su üzere aziz milletimizle en uygun biçimde buluşturan projelere tartı verdik. Su alanında bugünkü sayılarla toplam 284 milyar liralık yatırım yaparak, 8 bin 696 tesisi hizmete açtık. Son 19 yılda inşa edilen ve Cumhuriyet tarihinde yapılanların iki katından fazla olan 600 barajımızda toplam 45 milyar metreküp suyu depoladık. Böylelikle toplamda depolanabilen su ölçümüzü 180 milyar metreküpe çıkardık” diye konuştu.

“Ülke genelinde devam eden 90 adet içme suyu projesiyle 18 milyon nüfusu daha, yıllık ek 1,8 milyar metreküp içme suyuna kavuşturacağız”

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıyeten, “Sulanan tarım alanını 67 milyon dekara çıkardık. Kullanılmış suların arıtılarak tekrar kıymetlendirilmesi çalışmasına sürat verdik. Yerli ve pak güç kaynaklarımızı harekete geçirmek için 589 hidroelektrik santralini hizmete aldık. 81 vilayet içme suyu aksiyon planını hazırladık. Bu yatırımlar yapılmasaydı şu kurak periyotta 44 ilimiz kısmen ya da büsbütün susuz kalma riski ile karşı karşıya kalacaktı. Ülke genelinde devam eden 90 adet içme suyu projesiyle 18 milyon nüfusu daha, yıllık ek 1,8 milyar metreküp içme suyuna kavuşturacağız. Mevcut 10 bin taşkın müdafaa tesisimizin yarısı son 19 yılda hizmete alınarak vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği sağlanmıştır. Afrika’da da değerli su yatırımları gerçekleştirdik, 2 milyona yakın insanı pak su ile buluşturduk.

Tıpkı devirde yaklaşık 20 milyon dekar alanı sulamaya açarak sulanan tarım alanını 67 milyon dekara ulaştırdık. Tamamladığımız bin 457 tesisle bereketli Anadolu topraklarını çağdaş sulama tesislerine kavuşturduk. Sulamaya açılan alanlardan yılda 60 milyar lira zirai gelir artışı sağlayarak hem üreticimize hem de ekonomimize kıymetli bir yarar temin ettik. Ayrıyeten kullanılmış suların arıtılarak tarım başta olmak üzere tekrar kıymetlendirilmesine yönelik çalışmalarımıza sürat verdik.

Toplulaştırmada bugüne kadar 253 adet proje ile 5 milyon hektar topraktaki süreçleri tamamladık. Hala 3,4 milyon hektar alanda çalışmalar devam ediyor. Bu sayede su kullanımını ve üretim girdilerini azaltarak randımanın artmasına katkı sağladık” formunda konuştu.

“Suyun tasarruflu kullanımını hedefleyen kademeli tarifelerle düşük gelirli hane kümelerini gözeten toplumsal ve adil su tarifeleri uygulanacaktır”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Havza bazlı su verimliliği aksiyon planları hazırlanacaktır. Sürdürülebilir su hizmetleri sağlanabilmesi maksadıyla 2023’ten itibaren su ve atık su fiyatlandırması ile ilgili çalışmalara başlanacaktır. Suyun tasarruflu kullanımını hedefleyen kademeli tarifelerle düşük gelirli hane kümelerini gözeten toplumsal ve adil su tarifeleri uygulanacaktır. Atık suların uygun kaliteye getirilerek tekrar kullanımı sağlanacaktır. Mevcut su kaynaklarımızın korunması için 25 havza ile idare planları tamamlanarak uygulamaya konulacaktır. Su idaresindeki hukuksal boşlukları ortadan kaldırılacak, su kanunu hazırlanıp yürürlüğe konulacak. Suyun tesirli kullanımı için strateji ve siyasetler bütün ulusal planlarda yer alacaktır. İçme suyu arıtma tesisleri bölgeye uygunluğu dikkate alınarak projelendirilecektir. Su kaynaklarımızın kalitesini korumak için alıcı ortam bazlı deşarj sistemlerine geçilecektir. Ulusal Su Bilgi Sistemi yaygınlaştırılarak dataların elde edilmesinde standardizasyon sağlanacaktır. Afetler öncesinde gerekli tedbirler alınacaktır. Sulamada güç masraflarının azaltılmasına yönelik önlemler artırılacak. Sulama projelerinde, özel bölümü de içine alan yeni finansman modelleri geliştirilecektir. Ekonomik olarak sulanabilir topraklarda çağdaş sulama metotları yaygınlaştırılacaktır. Yeraltı barajlarının planlanmasına sürat verilecektir. Havza, su projeleri ve bunların potansiyeline nazaran eser deseni belirlenecek, ‘suya nazaran tarım’ yaklaşımı temel alınacaktır” sözlerinde bulundu. – İSTANBUL