27 Ocak 2022

Kartepe Bülteni

Değerlerimiz değerlerinizdir

SBK Holding’den Sezgin Baran Korkmaz açıklaması: ABD hukukuna nazaran hatalı değildir

Türkiye ve ABD'de hakkında "kara para aklama" suçlamasıyla soruşturma başlatılan ve bu kabahatler nedeniyle kırmızı bültenle aranan Sbk Holding ...

Türkiye ve ABD’de hakkında “kara para aklama” suçlamasıyla soruşturma başlatılan ve bu kabahatler nedeniyle kırmızı bültenle aranan Sbk Holding İdare Konseyi Lideri Sezgin Baran Korkmaz, haziran ayında Avusturya’da tutuklanmıştı. Korkmaz’ın hangi ülkeye iade edileceği Avusturya’daki sürecin akabinde netleşecek.

Öte yandan bugün SBK Holding’den bir açıklama geldi. Sezgin Baran Korkmaz’a ait yapılan haberler de “kara para aklama” tabirlerinin kullanılmasına reaksiyon gösterildi. Açıklamada “Sezgin Baran Korkmaz hakkında “kara para akladığı” halinde yer alan haberler gerçek dışı olup kamuoyunda kuşku uyandırma ve SBK Holdinge karşı önyargı oluşturmayı amaçlamaktadır.” denildi.

Şirketin açıklamasında şu sözler kullanıldı:

Kamuoyunda “kara para aklama” olarak bilinen “suçtan kaynaklanan malvarlığı pahalarını aklama” kabahati TCK’nın 282. unsurunda düzenlenmiştir. Unsurun birinci fıkrasında kabahat gelirlerinin aklanması kabahati, ikinci fıkrada ise aklanmış malvarlığı bedellerinin alınması ve kabul edilmesi cürmü düzenlenmiştir. İstanbul 10. Asliye Ceza Mahkemesinde açılan davada Sezgin Baran Korkmaz’a yöneltilen suçlama, TCK’nın 282. hususu kapsamındadır.

Aklama, cürümden elde edilen ve yasal olmayan hata gelirlerinin ekonomik sisteme sokulması suretiyle yasal/legal/meşru hale getirilmesidir. Aklama cürmünün oluşması için, aklamaya bahis malvarlığının, altı ay yahut daha fazla mahpus cezası gerektiren bir cürümden elde edilmesi gerekir (TCK m. 282). Aklamaya bahis malvarlığının elde edildiği birinci suça öncül kabahat denir. Aklama cürmüne husus mal varlığı pahasının öncül cürümden elde edilmiş olması, aklama hatasının işlenebilmesinin olmazsa olmaz yasal ögesidir.

Öncül suça iştirak etmeksizin aklama kabahatinin işlendiğinin kabul edilebilmesi için bu tezle suçlanan kişinin, aklama konusu malvarlığı kıymetlerinin kabahatten elde edildiğini “muhakkak surette bilmesi” gerekir. Çünkü bu cürüm lakin taammüden işlenebilir ve “bilme unsuru” olmaksızın kast ögesi olmaz ve münasebetiyle hata da gerçekleşmez. Hakikaten bu konu, kanun koyucu tarafından TCK’nın 282. unsurunun husus münasebetinde açıkça belirtilmiş ve hukukçuların dikkatinden kaçmaması için de iki kere vurgulanmıştır.

“Muhakkak surette bilmek”, bilgiyi kesin olarak kanıtlayan, bilmeme ihtimalini kesin olarak dışlayan çok net ve tartışmasız kanıtlarla mümkün olur.

“ABD HUKUKUNA NAZARAN BU CÜRÜM FAKAT TAAMMÜDEN İŞLENEBİLİR”

Savcılık soruşturmasına destek olan MASAK raporlarında, emniyet yazılarında, soruşturma evresinde malvarlığına konulan önlem kararlarında ve iddianamede, Sezgin Baran Korkmaz’ın aklama süreçlerine tabi tuttuğu argüman edilen malvarlığı kıymetlerinin kabahatten kaynaklandığını “bildiği” hatta “bilmesi/öngörmesi gerektiği” dahi açıklanmamış, bu mevzuda en küçük bir kanıt dahi gösterilememiştir. Benzeri durum ABD’de açılan davanın iddianamesi için de geçerlidir, çünkü ABD hukukuna nazaran de bu hata lakin taammüden işlenebilir ve failin bu gelirin kabahatten elde edildiğini bilmesi gerekir; aksi halde cürüm oluşmaz. Türkiye’deki dava ise, TCK’nın 282. unsurunda ve münasebetinde açıkça belirtilen kesinlikle surette bilme ögesi oluşmaksızın açılmıştır.

Sezgin Baran Korkmaz’ın, ABD kaynaklı fonların sahiplerinin ABD’de parayı ne halde kazandıklarını bilmesi mümkün değildir. Fon sahiplerinin Türkiye’ye gönderdikleri parayı hangi yollarla elde ettiğini ABD resmi makamları dahi fakat bu şahıslar hakkında açtığı soruşturma ile öğrenmiş, hatta soruşturma yürürken de bu şahıslara ödeme yapmaya devam etmiştir. Yani soruşturma bitene kadar ABD dahi ne olduğundan emin değildir.

Bahse bahis bireylerin şirketleri tarafından ülkemize gönderilen paraların tamamı, bankacılık sistemi üzerinden havale, swift üzere resmi bankacılık kanallarından gelmiştir. Ülkeler ortası yapılan para transferlerinin muhakkak bir ölçüsü aşması ve/veya periyodik olması halinde gerek transferin gönderildiği gerekse transferin alındığı yerdeki bankalar ve öteki resmi mali kontrol kuruluşları, bu gönderileri sıkı halde denetlemektedir. SBK Holding hesaplarına bankacılık sistemi üzerinden kredi olarak gönderilen fonlar da hem bankaların hem de her iki ülkenin resmi mali kontrol kuruluşlarının denetiminden geçmiş, finansal açıdan kuşkulu süreç olarak nitelendirilmemiştir. SBK Holding, kredi olarak kullandığı fonlar banka hesabına geldiğinde, kredi mukavelelerine uygun olarak bu fonları mali kayıtlarında borç olarak göstermiş, her yıl beyan edilen süreksiz ve kesin kurumlar vergisi beyannamesi ekinde sunulan mali tablolara da yansıtılmıştır.

“TRANSFER EDİLEN FONLARIN HİÇBİRİ RESMİ MAKAMLARCA KUŞKULU NİTELENDİRLMEDİ”

ABD kaynaklı fonların ülkemize girdiği 2012 yılından, ABD’de açılan soruşturmaya kadar geçen vakitte, tamamı resmi bankacılık sistemi üzerinden transfer edilen fonların hiçbir kısmı, ne ABD ne de Türkiye bankaları ya da kontrolle vazifeli resmi makamlarca kuşkulu süreç olarak nitelendirilmemiştir. Tek başına bu durum dahi fonların kaynağının kabahatten elde edildiğinin Sezgin Baran Korkmaz tarafından bilinemeyeceğini ortaya koymaktadır.

Aklama hatasında, aklamaya bahis olan malvarlığı kabahatten elde edilir, bu nedenle hata gelirinin ve elde edildiği kaynağın gizlenmesi gerekir. Çünkü elde edilen gelirle gelirin elde edildiği kabahatin bağının koparılmasına çalışılır. Aklamada, paranın izinin sürülememesi için başvurulan çeşitli formüller vardır. Bu formüller, MASAK’ın resmi internet sitesinde ayrıntılı halde açıklanmıştır. Meğer SBK Holding tarafından kullanılan fonların kaynağı açık ve aşikardır. Fonların aktarılmasında resmi kontrole ve nezarete açık olan resmi bankacılık sistemi kullanılmıştır. Gelen fonların tamamı, fonları kredi olarak kullanan şirketlerin mali defterlerine borç olarak kaydedilmiş, Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesindeki resmi kuruluşlara beyan edilmiştir. Kullanılan fonların kaynağının ve kullanıldığı alanların gizlenmesi mümkün değildir.

Mevcut durumda, SBK Holding’in faaliyetleri ile Sezgin Baran Korkmaz’ın yatırımlarının aklama olarak nitelendirilmesini gerektirecek hiçbir neden bulunmamaktadır. Kullanılan kredilerden ödeme vadeleri gelenler, ABD’de devam eden soruşturma nedeniyle ödemeyi kabul edecek makam bulunamaması ve yargılama sürecinin sonunun beklenmesi zorunluluğundan kaynaklanan nedenlerle şimdi ödenememiştir.”