4 Aralık 2021

Kartepe Bülteni

Değerlerimiz değerlerinizdir

Resmi Gazete’de bugün (25.11.2021)

YÜRÜTME VE YÖNETİM KISMI YÖNETMELİKLER –– Ticaret Bakanlığı Gümrük Hizmetleri ve Kaçakçılıkla Çaba Vazifelerine Ait Nakdi Ödül Yönetmeliği ...

YÜRÜTME VE YÖNETİM KISMI

YÖNETMELİKLER

–– Ticaret Bakanlığı Gümrük Hizmetleri ve Kaçakçılıkla Çaba Vazifelerine Ait Nakdi Ödül Yönetmeliği

–– Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği

–– Sigortacılık ve Özel Emeklilik Dallarında İç Sistemlere Dair Yönetmelik

–– Marmara Üniversitesi Dijital Beşerî Bilimler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve İmtihan Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

BİLDİRİM

–– Ceza Muhakemesi Kanunu Mucibince Görevlendirilen Müdafi ve Vekillere Yapılacak Ödemelere Ait 2022 Yılı Tarifesi

YARGI KISMI

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

–– Anayasa Mahkemesinin 27/10/2021 Tarihli ve 2018/7477 Müracaat Numaralı Kararı

İLÂN KISMI

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Pahaları