17 Ocak 2022

Kartepe Bülteni

Değerlerimiz değerlerinizdir

Resmi Gazete’de bugün (21.12.2021)

YÜRÜTME VE YÖNETİM KISMI YÖNETMELİKLER –– Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik –– Polis ...

YÜRÜTME VE YÖNETİM KISMI

YÖNETMELİKLER

–– Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Polis Meslek Yüksekokulları Giriş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

GENELGE

–– Türk Parası Değerini Müdafaa Hakkında 32 Sayılı Karar ile Hazine ve Maliye Bakanlığının 2008-32/34 Sayılı Bildirisine Ait I-M Sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Genelgesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge (Sayı: 2021/13)

BİLDİRİMLER

–– Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Bildirisi (Sıra No: 70) Pahalı Kağıtlar

–– Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Bildirisinde Değişiklik Yapılmasına Dair Bildirim (Seri No: 9)

–– Özel Bağlantı Vergisi Genel Bildirisi (Seri No: 20)

–– Katma Paha Vergisi Genel Uygulama Bildiriminde Değişiklik Yapılmasına Dair Bildiri (Seri No: 38)

–– Katma Kıymet Vergisi Genel Uygulama Bildiriminde Değişiklik Yapılmasına Dair Bildirim (Seri No: 39)

–– Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Bildirisi (Seri No: 53)

–– Belediye Gelirleri Kanunu Genel Bildirimi (Seri No: 54)

–– Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Bildirimi (Seri No: 54)

–– Damga Vergisi Kanunu Genel Bildirisi (Seri No: 66)

–– Emlak Vergisi Kanunu Genel Bildirisi (Seri No: 80)

–– Harçlar Kanunu Genel Bildirisi (Seri No: 89)

–– Harçlar Kanunu Genel Bildirisi (Seri No: 90)

–– Gelir Vergisi Genel Bildirimi (Seri No: 317)

–– Vergi Adap Kanunu Genel Bildirisi (Sıra No: 534)

–– Bitki Karantinası Tazminatı Dayanağı Uygulama Bildirimi (No: 2021/41)

KONSEY KARARLARI

–– Güç Piyasası Düzenleme Şurasının 16/12/2021 Tarihli ve 10627, 10633, 10644, 10646, 10647 ve 10648 Sayılı Kararları

YARGI KISMI

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 13/10/2021 Tarihli ve E: 2018/135, K: 2021/71 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 20/10/2021 Tarihli ve 2017/37430 Müracaat Numaralı Kararı

İLÂN KISMI

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Kıymetleri