9 Aralık 2021

Kartepe Bülteni

Değerlerimiz değerlerinizdir

PLASFED Lideri Karadeniz: Kurdaki artış münasebetiyle kesimde önemli sakinlik yaşanacak

Pandemi sürecinde küresel şirketlerin üretimi azaltması ve memleketler arası nakliyecilikte yaşanan konteyner sıkıntısının navlun fiyatlarına ...

Pandemi sürecinde küresel şirketlerin üretimi azaltması ve memleketler arası nakliyecilikte yaşanan konteyner sıkıntısının navlun fiyatlarına yansımasının plastik dalını hammadde krizine sürüklediğini belirten Plastik Sanayicileri Federasyonu (PLASFED) İdare Heyeti Lideri Ömer Karadeniz: “Son periyotta döviz kurlarındaki süratli yükselişlerden kaynaklı risk ve belirsizliklerin giderek artması, hammadde konusunda kahır çeken sanayicimizi daha güçlü bir sürecin içine sürüklüyor” dedi.

“Ciddi sakinlik yaşanacak”

Plastik kesiminin, endüstrinin en kıymetli üretim kollarından biri olduğunu ve büyük ölçüde ithal hammaddeyle çalışıldığını söyleyen Ömer Karadeniz, “Hammaddeyi Döviz üzerinden satın alan üreticilerimiz, son devirde kurdaki yüksek artış ile önemli derde girmiştir. Yaşanan bu külfet devam ettiği sürece maalesef iç piyasaya da olumsuz yansıyacak, dövizdeki süratli ve yüksek artışlardan kaynaklı bölümde önemli bir sakinlik yaşanacaktır. Çok uzağa değil, pandeminin tesirini ağır hissettirdiği yakın geçmiş periyoda baktığımızda, hammaddede yüzde 150’lere varan fiyat artışı nedeniyle pek çok endüstrici üretimi durdurdu. Öte yandan tedarik zincirinin de bozulması ile navlun fiyatları kısa müddette yaklaşık 5 kata kadar yükseldi. Son günlerde içinde bulunduğumuz duruma bakarsak endüstricinin işi daha da zorlaşıyor” dedi.

“Sanayici yeni fiyat tarifesi oluşturmakta zorluk çekecek”

Dövizdeki yükselişten kaynaklı hammadde fiyatlarındaki artışın üretim, istihdam ve ihracatı sekteye uğratmaması gerektiğini vurgulayan Ömer Karadeniz, “Hammadde fiyatlarındaki önemli artışlar ülkemiz endüstrisi için kıymetli olan üretimi, istihdamı ve ihracatı etkileyecektir. Bilhassa hammaddedeki artış enflasyonu tetikleyecek ve geliri düşük olan tüketiciye önemli zorluklar yaşatacaktır. Gündelik olarak dövize bağlı artış gösteren fiyatlardan dolayı endüstrici yeni fiyat tarifesi oluşturmakta zorluk çekecek, iç pazarda talepler azalma noktasına gelecektir. Üretim sayesinde ayakta duran endüstrimiz, bu süratli yükselişler ve doğuracağı sonuçların önüne geçilmediği sürece üretim yapamaz hale gelme tehlikesi ile karşı karşıya kalacak ve fabrikalarda üretim çarklarının durması kaçınılmaz olacaktır. Adeta domino tesiri yaratacak olan bu durum beraberinde işsizlik ve istihdam meselesini da getirecektir. Üretimin durduğu, işsizlik ve istihdam sıkıntısının olduğu bir ülkede ihracatın olması asla kelam konusu olamaz. Ülke iktisadına en büyük katkı sağlayan etkenlerden biri, hatta en kıymetlisi diyebileceğimiz ihracatın en az hasarla devam etmesi bu süreçte daha da önemlidir” dedi.

“Bekle – Gör Siyaseti İzlenmemeli”

Dövizdeki ve hammaddedeki yükselişten ötürü dalda yaşanan derdin bir süre daha devam edeceğinin altını çizen Ömer Karadeniz, “Plastik bölümünün birçok kesime orta girdi sağlaması sebebiyle ehemmiyeti büyük. Biz endüstriciler bekle – gör siyasetini izlemeye değil, her vakit olduğu üzere yeniden bu şiddetli süreçte gayretimizi verip üretmek için çalışıp çabalamaya devam etmeliyiz. Gerek mevcut durum, gerek ortaya çıkan zahmetlerin aşılması konusunda işbirliği içerisinde müşterek bir çalışma yürütmemiz koşul. Dalı yeniden bir önemli imtihan bekliyor. Sanayicimiz sıkıntı bir devirden geçiyor fakat şunu unutmamalıyız ki; bir ülkeyi kurtaracak olan sanayidir” dedi.