20 Ocak 2022

Kartepe Bülteni

Değerlerimiz değerlerinizdir

OECD global minimum vergi taslağını yayımladı

Paris merkezli kuruluş, yaklaşık 140 ülkenin Ekim ayında vergilendirmeyi kapsamlı bir halde tekrar değerlendirmeyi kabul etmesinden sonra ...

Paris merkezli kuruluş, yaklaşık 140 ülkenin Ekim ayında vergilendirmeyi kapsamlı bir halde tekrar değerlendirmeyi kabul etmesinden sonra hazırladığı hususları yayımladı . Muahedenin iki sacayağından birincisi, çok uluslu şirketlerin vergilendirilen karlarını faaliyet gösterdikleri yerlere nazaran tekrar tahsis etmeyi öngörürken, ikincisi ise minimum vergi getirilmesini içeriyor.

OECD’nin üst seviye vergi yetkilisi Pascal Saint-Amans Pazartesi günü yaptığı açıklamada, “Bugün yayınlanan taslağın modelleri, iki ayaklı bir tahlilin geliştirilmesinde kıymetli bir yapı taşıdır ve Ekim ayında varılan siyasi mutabakatın temellerini uygulanabilir kurallar bütününe dönüştürür” tabirlerini kullandı.

Siyasi önderler, Ekim paketini vergi kaçakçılığını azaltacak ve hükümetler ortasında son yıllarda kamu maliyesini yıpratan en düşük oranları sunma yarışına son verecek bir “devrim” olarak karşıladılar. OECD, taban vergi ayağının dünyadaki ülkeler için yılda yaklaşık 150 milyar dolar ek gelir sağlayabileceğini belirtiyor.

Unsurlar, diğer bir ülkenin yetki alanındaki çok uluslu bir firmanın kârları %15’ten az vergilendirildiğinde ilgili hükümetlerin tamamlayıcı bir ek vergi uygulayarak açığı kapatmasını öngörüyor. Bu vergilendirme sadece global geliri 750 milyon Euro (843 milyon dolar) üstünde olan şirketlere uygulanacak.

OECD tarafından Pazartesi günü yayımlanan evraklar, firmaların maddi varlıklara ve bordro maliyetlerine dayalı olarak taban vergiye maruz kalmalarını azaltmalarına imkan tanıyan “oyma” konusunda daha fazla rehberlik sağlıyor. Yeni kuralların devreye girmesiyle, bu çeşit muafiyetler 10 yıl içinde basamaklı olarak azaltılacak.

Global taban vergi, devlet kurumları, memleketler arası ve kar gayesi gütmeyen kuruluşlar yahut emeklilik, yatırım ve gayrimenkul fonları için geçerli olmayacak.

Taban vergiden başka olarak OECD, dünya çapındaki hükümetlere neredeyse yarısı Amerikan menşeli olan en büyük 100 çok uluslu şirketi vergilendirme hakkı verecek olan birinci ayağın nasıl uygulanabileceği üzerinde çalışıyor. Muahedenin bu kısmı ABD Kongresi’nde pürüzlerle karşılacak olsa da, OECD hala 2023’te her iki sütunun da uygulanmasını hedefliyor.