9 Aralık 2021

Kartepe Bülteni

Değerlerimiz değerlerinizdir

KUYAŞ YATIRIM A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

KUYAŞ YATIRIM A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) ) Finansal Tablo Niteliği Konsolide İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Türkçe Sorumluluk ...

KUYAŞ YATIRIM A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Mevzuya Ait Daha Evvel Yapılan Açıklamanın Tarihi

Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne Ait İdare Heyeti Karar Tarihi ve Sayısı

İdare Konseyi Karar Tarihi
23/11/2021
Karar Sayısı
35
Sermaye Piyasası Şurası’nın “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya Ait Asıllar Bildirisi’nin İkinci Kısmının 9. Unsuru Yeterince Sorumluluk Beyanı

     a) 2021 Ocak – Eylül periyoduna ait Finansal Tabloların ve İdare Konseyi Faaliyet Raporunun tarafımızca incelendiğini, 
     b) Şirketimizin vazife ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Finansal Tabloların ve Faaliyet Raporunun kıymetli hususlarda gerçeğe karşıt bir açıklama yahut açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek rastgele bir eksiklik içermediğini, 
     c) Şirketimizdeki misyon ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, ait olduğu dönem itibariyle yürürlükteki finansal raporlama standartlarına nazaran hazırlanmış Finansal Tabloların, işletmenin faalleri, finansal durum ve kar ve ziyanı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu ve karşı karşıya olduğu önemli risk ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını, 
     Beyan ederiz
 
     Nazım Özdemir                                        Cihan Sarıçiçek  
İdare Heyeti Lideri                          Yönetim Konseyi Lider Yard

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979350

BIST