8 Aralık 2021

Kartepe Bülteni

Değerlerimiz değerlerinizdir

KUYAŞ YATIRIM A.Ş.( Finansal Rapor

KUYAŞ YATIRIM A.Ş.( Finansal Rapor ) Sunum Para Ünitesi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Özkaynaklar Ana İştirake İlişkin ...

KUYAŞ YATIRIM A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar Denetim Gücü Olmayan Hisseler
Ödenmiş Sermaye Hisse İhraç Primleri / İskontoları Kar yahut Ziyanda Tekrar Sınıflandırılmayacak Birikmiş Öbür Kapsamlı Gelirler yahut Masraflar Kar yahut Ziyanda Tekrar Sınıflandırılacak Birikmiş Öteki Kapsamlı Gelirler yahut Sarfiyatlar Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Tekrar Değerleme ve Ölçüm Çıkar / Kayıpları Başka Yarar / Kayıplar Riskten Korunma Çıkar / Kayıpları Yine Değerleme ve Sınıflandırma Yarar / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Ziyanları Net Periyot Karı Ziyanı
Maddi Duran Varlık Tekrar Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Tekrar Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Yarar Planları Yine Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Evvelki Periyot 01.01.2020 – 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Periyot Başı Bakiyeler
54.437.596 502.311 42.843.098 -159.218 -159.218 1.370.632 -10.927.638 -16.199.701 71.867.080 0 71.867.080
Transferler
-16.199.701 16.199.701 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.982.550 -4.168 -16.761.896 -16.043.114 -16.043.114 0 -16.043.114
Periyot Karı (Zararı)
23 3.705.500 3.705.500 3.705.500
Öbür Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.982.550 -4.168 -16.761.896 -19.748.614 -19.748.614 0 -19.748.614
Sermaye Arttırımı
23 40.682.735 40.682.735 0 40.682.735
Periyot Sonu Bakiyeler
95.120.331 502.311 39.860.548 -163.386 1.370.632 -43.889.235 3.705.500 96.506.701 0 96.506.701
Cari Devir 01.01.2021 – 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Periyot Başı Bakiyeler
100.000.000 894.854 86.907.157 0 -164.089 1.370.632 -27.127.339 9.877.822 171.759.037 0 171.759.037
Transferler
9.877.822 -9.877.822 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-13.668 2.922.642 2.922.642 0 2.922.642
Periyot Karı (Zararı)
2.936.310 2.936.310 0 2.936.310
Başka Kapsamlı Gelir (Gider)
-13.668 -13.668 -13.668 0 -13.668
Devir Sonu Bakiyeler
100.000.000 894.854 86.907.157 -177.757 1.370.632 -17.249.517 2.936.310 174.681.679 0 174.681.679

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Devir 01.01.2021 – 30.09.2021 Evvelki Devir 01.01.2020 – 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-38.738.499 15.278.433
Periyot Karı (Zararı)
2.936.310 3.705.500
Sürdürülen Faaliyetlerden Periyot Karı (Zararı)
2.936.310 3.705.500
Devir Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-21.387.735 2.576.083
Amortisman ve İtfa Sarfiyatı İle İlgili Düzeltmeler
139.224 -601.271
Bedel Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
996.808 1.586.547
Alacaklarda Bedel Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
998.539 1.597.928
Öbür Kıymet Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-1.731 -11.381
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-9.388.855 -35.279
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-31.734 125.261
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-3.058.178 -114.848
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 -45.692
Sektörel İhtiyaçlar Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-6.298.943 0
Faiz (Gelirleri) ve Masrafları İle İlgili Düzeltmeler
-10.883.137 741.904
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-63.704 3.687
Faiz Sarfiyatları ile İlgili Düzeltmeler
-10.480.916 1.659.868
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Masrafı
-160.044 451.312
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-178.473 -1.372.963
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 -80.012
Vergi (Geliri) Sarfiyatı İle İlgili Düzeltmeler
-2.035.223 -1.992.918
Nakit Dışı Kalemlere Ait Öbür Düzeltmeler
-216.552 2.957.112
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-20.327.867 8.996.850
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.984.258 5.321.100
Alakalı Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.984.258 5.321.100
Faaliyetlerle İlgili Öteki Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-842.021 8.761.593
Bağlantılı Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Öbür Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 -2.925.633
Bağlı Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Başka Alacaklardaki Azalış (Artış)
-842.021 11.687.226
Müşteri Kontratlarından Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
-2.221.217 0
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Kontrat Varlıklarındaki Azalış (Artış)
-2.221.217 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-22.551.923 2.598.996
Peşin Ödenmiş Masraflardaki Azalış (Artış)
-9.795.287 937.640
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
19.272.286 -5.067.696
Bağlı Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
19.272.286 -5.067.696
Çalışanlara Sağlanan Yararlar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
352.683 37.014
Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 -1.899.673
Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Kontrat Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
0 -1.899.673
Faaliyetler ile İlgili Öteki Borçlardaki Artış (Azalış)
-10.363 999.948
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-885 -466.922
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Başka Artış (Azalış) ile İ