9 Aralık 2021

Kartepe Bülteni

Değerlerimiz değerlerinizdir

İŞ YATIRIM PAYDAŞLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

İŞ YATIRIM PAYDAŞLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) ) İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Türkçe Özel Durum Açıklaması (Genel) Yapılan ...

İŞ YATIRIM PAYDAŞLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Mevzuya Ait Daha Evvel Yapılan Açıklamanın Tarihi

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sermaye Piyasası Şurası’nın II-17.1 sayılı Kurumsal İdare Bildirisi çerçevesinde oluşturulan Riskin Erken Saptanması Komitesi Misyon Yönetmeliği’nin 5. Hususundaki  “Riskin Erken Saptanması Komitesi, en az üç ayda bir defa olmak üzere, yılda en az dört kez toplanır.” alt bendinin “Riskin Erken Saptanması Komitesi, iki ayda bir kez olmak üzere, yılda en az altı sefer toplanır.” halinde güncellenmesine İdare Kurulumuzca karar verilmiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979043

BIST