28 Kasım 2021

Kartepe Bülteni

Değerlerimiz değerlerinizdir

HUB TEŞEBBÜS SERMAYESİ YATIRIM İŞTİRAKİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi

HUB TEŞEBBÜS SERMAYESİ YATIRIM İŞTİRAKİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi ) İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Türkçe Finansal Duran Varlık ...

HUB TEŞEBBÜS SERMAYESİ YATIRIM İŞTİRAKİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Mevzuya Ait Daha Evvel Yapılan Açıklamanın Tarihi

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Edinime Ait İdare Heyeti Karar Tarihi
19/11/2021
Alıma Ait İdare Şurası Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Biftek Inc.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Besin Teknolojileri
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi

Edinim Tekniği
Başka (Other)
Sürecin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
22.11.2021
Edinme Şartları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Şartları

Edinilen Hisselerin Nominal Meblağı

Beher Hissenin Alış Fiyatı

Toplam Fiyat
62.500 ABD Doları
Edinilen Hisselerin Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)

Edinim Sonrasında Sahip Olunan Hisselerin Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)

Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)

Edinilen Finansal Duran Varlığın İştirakin Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Etkin Toplamına Oranı (%)
0,79
Süreç Bedelinin Paydaşlığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Nazaran Oluşan Hasılat Fiyatına Oranı (%)
25,89
Paydaşlığın Faaliyetlerine Tesiri
Olumlu olması beklenmektedir.
Hisse Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Hisse Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
Biftek Inc.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Nazaran Bağlantılı Taraf mıdır?
Hayır (No)
İştirakin Satan/Devreden Tarafla Münasebetin Niteliği
Yatırımcı
Varsa Sürece Ait Kontrat Tarihi
19/11/2021
Finansal Duran Varlığın Bedelinin Belirlenme Sistemi
Pazarlık Yolu
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Yatırım bedeli pazarlık yolu ile belirlenmiştir.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası

Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı

Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Fiyat

Süreç Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Münasebeti

Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Şurası’nın 19.11.2021 tarihli kararı ile
ABD’nde kurulu, besin teknolojileri alanında faaliyet gösteren Biftek Inc. unvanlı şirkete “SAFE: Simple Agreement for Future Equity” hisseye dönüştürülebilir yatırım kontratı çerçevesinde, 62.500 ABD Doları fiyatında yatırım yapılmasına karar vermiştir.
Pay sahipleri ve kamunun bilgisine sunarız.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979035

BIST