28 Kasım 2021

Kartepe Bülteni

Değerlerimiz değerlerinizdir

Hazine ve ve Maliye Bakanlığı’ndan yeni vergileme kuralları duyurusu

Hazine ve Maliye Bakanlığı, çok uluslu şirketlerin vergilendirilmesi konusunda G20 ve OECD ülkeleri dahil 136 ülke tarafından varılan mutabakat ...

Hazine ve Maliye Bakanlığı, çok uluslu şirketlerin vergilendirilmesi konusunda G20 ve OECD ülkeleri dahil 136 ülke tarafından varılan mutabakat sonrasında, geçiş sürecinin nasıl belirleneceğiyle ilgili ABD ile bir ortak bir duyuru paylaştı.

Duyuruda, Türkiye’nin İktisadın Dijitalleşmesinden Kaynaklanan Vergi Meselelerinin Giderilmesine Yönelik İki Sütunlu Tahlil Beyanı üzerindeki siyasi uzlaşıya katıldığı belirtildi.

Türkiye ile ABD tarafından yapılan ortak duyurunun geri kalan unsurları ise şöyle:

  • 21 Ekim 2021’de ABD, Avusturya, Fransa, İtalya, İspanya ve Birleşik Krallık, 1. Sütun’u uygularken mevcut Tek Taraflı Tedbirlere ait geçiş yaklaşımını (“Tek Taraflı Tedbirler Uzlaşması”) benimseme konusunda siyasi bir uzlaşıya varmıştır. Tek Taraflı Tedbirler Uzlaşması, bahsi geçen altı ülke tarafından bu tarihte yayımlanan ortak beyanda (”21 Ekim Ortak Beyanı”) yer almaktadır.
  • Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye’nin Dijital Hizmet Vergisi ve ABD’nin Dijital Hizmet Vergisine ait ticari önlemleri bakımından, Tek Taraflı Tedbirler Uzlaşması kapsamında geçerli olan koşulların aynısının Türkiye ile ABD ortasında da geçerli olacağı konusunda anlaşmışlardır. Buna nazaran, 21 Ekim Ortak Beyanında yer verilen Tek Taraflı Tedbirler Uzlaşması, Türkiye ile ABD ortasındaki bu ortak beyana, atıf yoluyla dâhil edilmiştir.
  • Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri, bu uzlaşı kapsamındaki taahhütler konusunda ortak bir anlayışa sahip olunması için yakın temasta kalacak ve bu bahiste görüş farklılıkları olması halinde bu durumu yapan diyalog yoluyla çözmeye çalışacaklardır.

Tüm G20 ve OECD ülkeleri dahil 136 ülke tarafından mutabık kalınan ve son G20 tepesinde onaylanan 8 Ekim tarihli açıklama metninde şu tabirlere yer verilmişti:

  • Global cirosu 20 milyar avroyu ve yüzde 10 vergi öncesi karlılık eşiğini aşan çok uluslu şirketlerin, yüzde 10 karlılık düzeyini aşan karının yüzde 25’i, ilgili ülkede fiziki bir varlığı olmasa bile pazar ülkelere dağıtılacak. Ülkeler de bu gelire kendi vergi oranlarını tatbik ederek kurumlar vergisi alacaklar.
  • Varılan uzlaşıya nazaran, geçmiş devirlerde bu şirketlerden kurumlar vergisi alınamadığı için konulan dijital hizmetler vergisi üzere tek taraflı tedbirler de milletlerarası muahede ile gelen bu yeni vergileme hakkı karşılığında kaldırılacak.
  • Tek taraflı tedbirlerin kaldırılmasının zamanlaması ve geçiş periyodu düzenlemeleri ise hazırlanacak olan Memleketler arası Kontrata ve ülkelerin ikili müzakeresine bırakılmıştı. 2022 yılında yeni sisteme ait çok taraflı bir mukavele hazırlanması ve bu kontratın 2023 yılında yürürlüğe girmesi planlanıyor.
  • Bu uzlaşıyla birlikte OECD’ye nazaran, Dünyanın en büyük ve en karlı yaklaşık 100 büyük küresel şirketin yıllık 125 milyar doların üzerindeki karı ülkeler ortasında yine dağıtıma tabi olacak ve bu şirketler gelir elde ettikleri ülkelerde kurumlar vergisi ödeyecekler.

ABD, Türkiye’ye yönelik ek gümrük vergilerini kaldıracak

Son birkaç yılda bilhassa karlı ve büyük teknoloji şirketlerinin yararlarından gerektiği üzere kurumlar vergisi alamadığını düşünen kimi ülkelerin, dijital hizmet vergisi üzere isimler altında farklı düzenlemeler yaptığının belirtildiği duyuruda, ABD’nin ise dijital hizmet vergisi uygulayan ülkelere, kendi şirketlerine ayrımcılık yapıldığı gerekçesiyle geçen yıl ticaret soruşturması başlattığı kaydedildi.

Duyuruda, ABD’nin bu soruşturma sonucunda, Ocak 2021’de Türkiye, Hindistan, İngiltere, İtalya, İspanya ve Avusturya’ya ek gümrük vergisi koyma kararı aldığı tabir edilerek, haziranda, Türkiye’nin ABD’ye ihraç ettiği halı, cam, seramik ve mücevherat dalındaki 32 esere yönelik olarak yüzde 25 oranında ek gümrük vergisi uygulanması kararı açıklandığına işaret edildi.