9 Aralık 2021

Kartepe Bülteni

Değerlerimiz değerlerinizdir

Gerçek kesim inanç endeksi Kasım’da geriledi

Gerçek Kesim İtimat Endeksi (RKGE) kasım ayında bir evvelki aya nazaran 1,2 puan azalarak 108,4'e geriledi. Mevsimsellikten arındırılmış gerçek ...

Gerçek Kesim İtimat Endeksi (RKGE) kasım ayında bir evvelki aya nazaran 1,2 puan azalarak 108,4’e geriledi. Mevsimsellikten arındırılmış gerçek kesim inanç endeksi ise (RKGE-MA) bir evvelki aya nazaran 0,7 puan artarak 112’ye çıktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamaya nazaran, endeksi oluşturan anket sorularına ilişkin yayılma endeksleri incelendiğinde, mevcut mamul mal stoku ve mevcut toplam sipariş ölçüsüne ait değerlendirmeler endeksi artış istikametinde etkilerken, gelecek üç aydaki ihracat sipariş ölçüsü, sabit sermaye yatırım harcaması, gelecek üç aydaki üretim hacmi, genel gidişat ve gelecek üç aydaki toplam istihdama ait değerlendirmeler endeksi azalış istikametinde etkiledi. Son üç aydaki toplam sipariş ölçüsüne ait değerlendirmeler ise bir evvelki ay düzeyinde gerçekleşti. Mevsimsellikten arındırılmış gerçek kesim itimat endeksi (RKGE-MA) bir evvelki aya nazaran 0,7 puan artarak 112’ye çıktı.

İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), bir evvelki aya nazaran 0,1 puan artarak yüzde 78,1 düzeyinde gerçekleşti. Tıpkı periyotta mevsimsel tesirlerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da (KKO-MA) bir evvelki aya nazaran 0,1 puan artarak yüzde
77,6 düzeyinde gerçekleşti