22 Ocak 2022

Kartepe Bülteni

Değerlerimiz değerlerinizdir

Dışişleri Bakanlığı’ndan AB’nin Türkiye Raporu’na reaksiyon

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Aday ülke Türkiye'ye karşı sorumlulukların göz gerisi edildiği ve ilgilerde tekrar ikili ...

Dışişleri Bakanlığı‘ndan yapılan açıklamada, “Aday ülke Türkiye‘ye karşı sorumlulukların göz gerisi edildiği ve ilgilerde tekrar ikili standartlı yaklaşımın sergilendiği bir Türkiye Raporu yayımlanmıştır. AB’nin yetkisinde olmayan mevzularda, geçtiğimiz yıllarda olduğu üzere tekrar tutarsız ve taraflı Rum-Yunan tezlerine yer verilmesini reddediyoruz” denildi.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Avrupa Kurulu 2021 yılı Genişleme Strateji Evrakı ile Türkiye dahil tüm aday ve potansiyel aday ülkeler için hazırlanan Ülke Raporlarını bugün açıklamıştır. AB ile olumlu bir siyasi gündem oluşturmaya çalıştığımız ve üst seviye diyaloğumuzu canlandırdığımız bir periyotta, ne yazık ki aday ülke Türkiye’ye karşı sorumlulukların göz gerisi edildiği ve ülkemizle münasebetlerde yeniden ikili standartlı yaklaşımın sergilendiği bir Türkiye Raporu yayımlanmıştır.

Bilhassa siyasi kriterler ile Yargı ve Temel Haklar faslındaki mesnetsiz savları ve haksız tenkitleri kabul etmiyoruz. 23. Yargı ve Temel Haklar ile 24. Adalet, Özgürlük ve Güvenlik fasılları önündeki siyasi pürüzleri kaldırmayan AB’nin, üye devletler bakımından bile tartışmalı olan pek çok hususta, ülkemize has şartları değerlendirmeden, idare ve siyasal sistemimize, temel haklara, birtakım yargı/idari kararlar ile terörle uğraşımıza yönelik haksız ve orantısız tespitlerini reddediyoruz. Türkiye’nin karşı karşıya olduğu sınamalar ile PKK/PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ üzere terör örgütlerinin tehditlerini dikkate almayan bu yaklaşım, Avrupa’daki AB ve Türkiye aykırısı radikal kısımları keyifli etmekten diğer bir maksada hizmet etmemektedir” denildi.

Bir yandan aday ülke Türkiye ile dış siyaset, bölgesel gelişmeler, güvenlik, savunma ve sektörel hususlarda mevcut üst seviye diyalog ve işbirliği düzeneklerini engellerken, öteki yandan bu kritik alanlarda AB siyasetlerine uyumumuzun azaldığını ve çıkar çatışmaları doğduğunu belirtmek AB’nin tutarsızlıklarına yeni bir örnektir.

Raporda, Doğu Akdeniz, Ege ve Kıbrıs sıkıntılarına ait ve esasen AB’nin yetkisinde olmayan bahislerde, geçtiğimiz yıllarda olduğu üzere yeniden tutarsız ve taraflı Rum/Yunan tezlerine yer verilmesini de reddediyoruz. Gerginliğin düşürülmesi, diyalog ve işbirliğinin başlatılması bakımından üzerimize düşeni ziyadesiyle yerine getirmemize karşın, Türkiye’nin ve Kıbrıs Türklerinin hakkını, AB’nin ısrarla teslim etmemesini esefle karşılıyoruz. AB’nin bu taraflı ve haksız tavrı, sorunun tahliline katkı sunmadığı üzere, gerginliklerin devamına neden olmakta; Birliğin her türlü bölgesel ve global güç olma savını da zayıflatmaktadır.

Türkiye iktisadının gelişmişliğine vurgu yapılarak, Kovid-19 salgını ile çaba kapsamında alınan tedbirler sayesinde iktisattaki canlanmanın kriz öncesi düzeylere ulaştığı ve iktisatta kaydedilen toparlanmanın devam ettiğinin kayda geçirilmesi memnuniyet vericidir. Fakat, ülkemizin izlediği kimi siyasetlerin işleyen piyasa iktisadı açısından eleştirilmesini, Kovid-19 salgınının olumsuz ekonomik tesirlerini bertaraf etmek için pek çok ülkenin para ve maliye siyaseti önlemleri aldığı ve iktisatta devlet müdahalesinin arttığı bu harika devirde anlamak zordur. Vaktin ve şartların dayatmasına karşın, Gümrük Birliğinin güncellenmesi sürecini de politikleştirerek geciktiren AB’nin, Türkiye’ye yükümlülüklerini hatırlatma hakkı yoktur.

Raporda, 20 fasılda ülkemizin genel ahenk seviyesinin yeterli olduğu belirtilmekte, son bir yılda ise 20 fasılda çeşitli düzeylerde ilerleme sağlandığı teyit edilmektedir. Bu tablo, Türkiye’nin karşılaştığı siyasi engellemelere karşın, AB müktesebatına ahenk çalışmalarını sürdürmek konusundaki kararlılığını ortaya koymaktadır. Bu açıdan değeri yadsınamaz olan İştirak Öncesi Mali Araç (IPA) kullanımında hazmetme kapasitesindeki gelişmeyi teslim eden Rapor’un, Türkiye’ye yönelik IPA fonlarının artırılması konusunda da teşvik edici olması gerekirdi.

Türkiye, AB’ye üyelik tarafındaki stratejik tercihini en güçlü biçimde sürdürmektedir. Bunun en somut örneği Yargı Islahatı Stratejisi, İnsan Hakları Aksiyon Planı, AB’ye İştirak için Ulusal Hareket Planı ve başta Paris İklim Mutabakatının onaylanması olmak üzere, Avrupa Yeşil Gündemi çerçevesinde attığımız kararlı adımlardır.

AB’nin, ortak genel çıkarlarımızı dikkate alarak, Türkiye’yi günlük al-ver bağlantısı yapılacak bir ortak olarak değil, müzakere eden bir aday ülke olarak görmesi ve ahde vefa unsuru doğrultusunda bunun gereklerini yerine getirmesi herkesin faydasına olacaktır” sözleri yer aldı. – ANKARA