17 Ocak 2022

Kartepe Bülteni

Değerlerimiz değerlerinizdir

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Plan ve Bütçe Komitesinde 2022 bütçesini sundu: (3)

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi tarafından yapılacak icraatların yol haritası olan 2022 yılı bütçesinin, millete ...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi tarafından yapılacak icraatların yol haritası olan 2022 yılı bütçesinin, millete en yeterli kamu hizmetini en aktif formda ulaştırma vizyonu doğrultusunda hazırlandığını söyledi.

TBMM Plan ve Bütçe Komitesinde, 2022 Yılı Merkezi İdare Bütçe Kanun Teklifi’nin sunumunu yapan Oktay, 2019 yılının sonlarında ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının, hala global seviyede tesirini sürdürdüğünü tabir etti.

Bu süreçte güçlü sıhhat altyapısı ve yüksek aşılama oranları ile salgın idaresinin başarılı bir formda yürütüldüğünü lisana getiren Oktay, “Halihazırda ehemmiyet arz eden sıhhat bölümü muhtaçlıkları, global ölçekte tesirini sürdüren Kovid-19 salgını nedeniyle ek artış göstermiştir. Bu kapsamda merkezi idare bütçesinden sıhhate ayrılan kaynağı, Toplumsal Güvenlik Kurumu hariç olmak üzere, 2022 yılında yüzde 47,3 oranında arttırarak 122,6 milyar liraya çıkardık. Kovid-19 ile çaba kapsamında aşı temini başta olmak üzere sıhhat hizmet sunumunda sürdürülebilirliğin sağlanması emeliyle hastanelerin imal ve bakım-onarım sarfiyatları için gereksinim duyulan kaynağa bütçemizde yer verdik.” bilgisini paylaştı.

2002 yılında bütçeden sıhhate ayrılan hisse yüzde 2,5 iken 2022 yılında bu oranın yüzde 7’ye çıkarıldığını belirten Oktay, Sıhhat Bakanlığı ve yükseköğretim kurumları döner sermayeleri ile Toplumsal Güvenlik Kurumundan yapılacak sıhhat harcamaları da düşünüldüğünde sıhhat alanına ait ayrılan kaynağın 304,6 milyar liraya ulaşacağını anlattı.

Oktay, 2022 yılında merkezi idare bütçesi kapsamındaki yönetimlere sermaye sarfiyatları için 132,3 milyar lira ödenek öngörüldüğünü kaydetti.

Lokal idarelere bütçeden ayrılan kaynak ölçüsünün da arttırıldığını belirten Oktay, bu kapsamda büyükşehir ve öbür belediyeler ile vilayet özel yönetimlerine ayrılan kaynağın yüzde 38,6 artırılarak 158,2 milyar lira düzeyine yükseltildiğini lisana getirdi.

KÖYDES projesi için 1,8 milyar lira, SUKAP projesi için 1 milyar lira kaynak ayırıldığını bildiren Oktay, 2002 yılında bütçenin yalnızca yüzde 1,3’üne tekabül eden toplumsal harcamalara ayrılan kaynağın da 2022 yılında bütçenin yüzde 6’sına, 104,2 milyar liraya yükseltildiğini aktardı.

Oktay, ziraî takviye programları için 25,8 milyar lira, tarım dalı yatırım ödenekleri için 16,3 milyar lira, ziraî kredi sübvansiyonu, müdahale alımları, ziraî KİT’lerin finansmanı ve ihracat dayanakları için 15,5 milyar lira kaynak ayırıldığını vurguladı.

“Hanehalkı tasarrufu”

Özel dal yatırımlarının yarattığı katma bedel ve istihdamın şuuruyla, son yıllarda değerli ölçüde arttırılan gerçek bölüm takviyelerine, 2022 yılında da tüm süratiyle devam edildiğini lisana getiren Oktay, gerçek kesim dayanakları için bütçeden 68,9 milyar lira olarak ayırılan kaynağın bunun göstergesi olduğunu vurguladı.

Ziraî sulama yatırımı ödeneği 2020 yılında 3,7 milyar lira seviyesindeyken, 2021 yılında bu sayısı 9 milyar liraya çıkardıklarını, 2022 yılında da bir evvelki yıla nazaran yüzde 39 artışla 12,5 milyar liraya çıkarıldığını hatırlatan Oktay, “Hanehalkı tasarrufunun arttırılması maksadıyla oluşturduğumuz Ferdî Emeklilik Sistemi’nde direkt devlet katkısı olarak takviyemizi 7,2 milyar liraya çıkartıyor, bu sayede 2022 yılı sonunda bütçeden karşılanan toplam devlet katkısı meblağını da 38,6 milyar liraya yükseltiyoruz.” dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, şöyle devam etti:

“Hükümetlerimiz periyodunda, besinde, giyside, ilaç ve tedavi hizmetlerinde, eğitimde, yeme içme ve turizm faaliyetlerinde, gübre ve yem üzere pek çok alanda vergi indirimlerini hayata geçirdik.

Global ekonomik salgının mükelleflerimiz ve vatandaşlarımız üzerindeki tesirlerini hafiflettik. Salgının ülkemizde tesirlerinin hissedilmeye başladığı 2020 yılının mart ayından itibaren vatandaşlarımızın vergi ve prim yükümlülüklerini erteledik. Esnaf ve sanatkarlarımıza; hibe, kira ve ciro kaybı takviyesi verdik.

Peş peşe yaşanan doğal afetlerde vatandaşlarımızın yanında durduk beyanname ve bildirim verme, vergi ödeme başta olmak üzere birtakım vergisel yükümlülüklerinin müddetlerini uzattık ve vergisel kolaylıklar sağladık. Mükelleflerimizin kamuya olan borçlarını yapılandırdık.

Eğitim hizmetleri, yeme-içme, ulaşım, konaklama ve çeşitli esnaf faaliyetleri, işyeri kiraları başta olmak üzere birçok alanda kıymetli vergisel indirimleri hayata geçirdik. Böylelikle, muhakkak hizmetlere yönelik uygulanan gelir stopaj ve KDV indirimleri ile enflasyonu azaltıcı tarafta destekledik ve Hükümet olarak salgının ekonomik tesirlerini taban seviyeye indirdik.

Enflasyonla çabaya takviye olmak gayesiyle eşel-mobil sistemini faal bir formda kullandık. Akaryakıt eserleri üzerinden alınan özel tüketim vergisi fiyatlarında indirimler yaparak, birçok kesim için girdi mahiyetinde olan akaryakıt fiyatlarının yükselmesini engelledik.

Bu uygulamalar nedeniyle doğal olarak değerli maliyetlere katlanıyoruz. Bu kapsamda, yıl sonuna kadar 125 milyar liralık kamu gelirinden vazgeçerek vatandaşımıza, esnafımıza, çiftçimize ve gerçek bölüme güçlü bir takviye sağladık.”

“Ekonomiyi güçlü bir formda büyütmeyi başardık”

İktisat Islahat Programı’nda yer alan ve toplumun birçok bölümüne kıymetli rahatlamalar getirecek olan vergisel düzenlemelerin birer birer hayata geçirildiğini söz eden Oktay, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi tarafından yapılacak icraatların yol haritası olan bütçe teklifinin, millete en âlâ kamu hizmetini en faal biçimde ulaştırma vizyonu doğrultusunda hazırlandığını lisana getirdi.

Fuat Oktay, kelamlarını şöyle sürdürdü:

“Küresel iktisada ait belirsizliklerin arttığı, risk iştahında dalgalanmaların yaşandığı, global enflasyonda artışın yine gündeme geldiği, ekonomik aktivitenin ve ticaretin çip krizi ve navlun fiyatlarındaki artışlar üzere birtakım aksaklıklar nedeniyle baskı altında kaldığı bu süreçte, Hükümet olarak vaktinde alınan önlemlerle ekonomiyi güçlü bir formda büyütmeyi başardıklarını belirten Oktay, “OVP ile çerçevesini oluşturduğumuz temel siyasetler ile de ekonomimizin makroekonomik şoklara karşı direncini sağlamlaştırmayı amaçladık.” diye konuştu.

2022 yılı bütçesinin, salgının tesirlerini daha da hafifletme, kalkınma amaçlarına yakınsama ve vatandaşların refahını artırma istikametindeki gayretlerin değerli bir kesimi olarak Meclisin takdirine sunulduğunu belirten Oktay,”Bütçemiz, AK Parti hükümetleri devrinde hazırlanan geçmiş 19 bütçe üzere Türkiye’nin muvaffakiyet öykülerine ve muzaffer çıktığı uğraşlara destek oluşturacaktır. Ayrıyeten Gazi Meclisimizde sürdüreceğimiz bütçe görüşmeleri, yürütme erkinin demokratik yollardan denetlenmesi tarafında sağlam bir yer teşkil edecektir. Mali disiplinden taviz vermeden, Yeni hükümet sistemimizin sağladığı sürat ve dinamizmi kullanarak hazırladığımız bütçemizin, milletimiz için en hoş hizmetlere vesile olacağına inanıyorum.” sözünü kullandı.

“Sayıştay raporları mevzuata uygun”

TBMM Plan ve Bütçe Kurulu Lideri, AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz ise milletvekillerinin adap açısından yaptığı tenkitlere karşılık olarak, güvenlikten taviz vermeden çalışma tertibinin en uygun biçimde devam etmesi için bakanlıklara yazı yazılacağını söyledi.

Sayıştay raporlarının, kurula vaktinde ve mevzuata uygun olarak sunulduğunu belirten Yılmaz, 1 ay sürecek bütçe görüşmeleriyle ilgili bilgi verdi.

Muhalefet milletvekillerinin, komite toplantılarının canlı yayımlanmasına ait talepleri kabul edilmedi.

(Bitti)