25 Ekim 2021

Kartepe Bülteni

Değerlerimiz değerlerinizdir

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları sonrası harekete geçildi! Fahiş fiyatlara karşı Erken İkaz Sistemi geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bu zulmün önüne geçeceğiz" diyerek reaksiyon gösterdiği besinde fahiş fiyatlara karşı çeşitli önlemler ...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Bu zulmün önüne geçeceğiz” diyerek reaksiyon gösterdiği besinde fahiş fiyatlara karşı çeşitli önlemler peyderpey hayata geçirilecek. Piyasa, stok takibi faal biçimde sürerken, eser bazında yeni tedbirler devreye girecek. Merkez Bankası uyumunda yürütülen Erken İhtar Sistemi ile kontratlı tarım sistemlerine ait çalışma 30 Eylül’de tamamlanacak. Birebir periyotta tarlada ve hallerde kalan eserler Dijital Tarım Pazarı’na açılacak özel kısımda alıcılarla buluşturulacak. İktisadın yol haritası Orta Vadeli Program’da da besin siyasetlerinin fiyat istikrarını sağlamada öncü rol oynayacağı vurgulanarak atılacak adımlar sıralandı.

İSTİKRAR KOMİTESİ İŞ BAŞINDA OLACAK

Fiyat İstikrarı Komitesi, arz taraflı ve yapısal sorun alanlarına odaklanacak ve uygulanacak siyasetlerin uyumunu sağlayarak aktifliğini artıracak. Piyasada sağlıklı fiyat oluşumuna katkı sağlamak maksadıyla başta besin fiyatlarına yönelik “Erken İhtar Sistemi” olmak üzere büyük bilgi ve data tahlil sistemleri oluşturularak, faal biçimde kullanılacak.

TOHUM VE GİRDİ MALİYETİ DÜŞECEK

Besin arz güvenliğini sağlamak ve fiyat istikrarını korumak hedefiyle tarım yerlerinin korunması ve aktif kullanımı çalışmalarına devam edilecek. Tohum, gübre, yem, ilaç ve mazot üzere girdi maliyetlerinin yanı sıra finansman yükünü hafifletici, teknoloji odaklı dönüşümü sağlayıcı programlar uygulamaya konulacak.Gıda eserlerinin tarladan sofraya soğuk zincir sistemiyle inançlı biçimde, en az fireyle ve makul fiyatlarla ulaşmasını sağlamak emeliyle bütüncül bir yaklaşımla hal ve kooperatifçilikte iyileştirmeler yapılacak. Dağıtımın kayıtlı ve en az lojistik maliyetli olmasına yönelik düzenlemeler hayata geçirilecek. İşlenmemiş besin fiyatlarında aracılık maliyetlerini de düşürecek olan Halk Yasası da Meclis’e sunulacak.

MERKEZ BANKASI MESAİDE

Erken İhtar Sistemi “arz, fiyat ve tedarik zinciri” izleme olmak üzere üç ayaktan oluşacak. Fiyat izleme sistemiyle eser fiyatlarındaki hareketler belirlenecek. Merkez Bankası çatısı altında kurulan Besin ve Ziraî Eser Piyasaları Tahlil Müdürlüğü; fiyat istikrarı açısından kritik ehemmiyet taşıyan besin ve tarım eserleri fiyatlarına yönelik dataları ayrıntılı ve vakitli inceleyerek erken ihtar işlevi görecek.

FAHİŞ FİYATTA ERKEN İHTAR SİSTEMİ

Sabah’ta yer alan habere nazaran, Erken İhtar Sistemi ile ziraî eser arzı, fiyatlar ile tarladan markete arz zinciri yakından takip edilecek. Sistem, ziraî üretimde arz eksiği olup olmadığını eser bazında belirleyerek bunun fiyatlara yansımasını önleyecek tedbirlerin alınmasına öncülük yapacak.

FİYATLARA YANSIMADAN ÖNLEM ALINACAK

Yeni sistemle ziraî üretimde arz eksiği olup olmadığı eser bazında tespit edilecek. Ziraî eserlerin fiyatlarındaki hareketler belirlenecek. Arz izleme sisteminden gelen bilgilere nazaran, yurtdışı fiyatlar, başka yapısal ögeler tasnif edilerek besin eserlerinin fiyatlarına yansımadan önlem alınacak. Süreksiz arz eksikliğinden kaynaklanan piyasa dengesizliklerine kelam konusu eksiklik fiyatlara yansımadan evvel süreksiz dış ticaret önlemleri ile tedbir getirilecek. Kalıcı arz eksikliklerini gidermeye yönelik uygun teşvik ve önlemlerin geliştirilmesi sağlanacak. Sistem, kalıcı arz eksikliklerini gidermeye yönelik teşvik ve önlemlerin geliştirilmesine katkı sunacak.

KRİTİK ESERLERE ALIM GARANTİSİ

Hükümet besin enflasyonu ile çaba kapsamında eser bazında önlemler alarak, muhtaçlığa nazaran vergiler tekrar düzenlenecek, kimi eserlerde ihracat kısıtlamasına gidilebilecek, kritik eserlere alım garantisi verilecek. 81 vilayette planlama yapılarak arz açığı eserlere öncelik verilecek stok ve piyasa takibi faal biçimde yapılacak.