20 Ocak 2022

Kartepe Bülteni

Değerlerimiz değerlerinizdir

Çocuğu olan herkesi ilgilendiriyor! Emeklilikte yaş ve prim koşulu değişti

Sigortalı olarak çalışma hayatına devam etmekte olan bayanlar için en değerli avantajlardan bir tanesi de doğum borçlanması. Sgk prim ödemeleri ...

Sigortalı olarak çalışma hayatına devam etmekte olan bayanlar için en değerli avantajlardan bir tanesi de doğum borçlanması. Sgk prim ödemeleri geriye dönük olarak doğum borçlanması kapsamında avantajlar sunuyor. Bu sayede her sene binlerce bayan daha erken emekli olmak için fırsatları elde edebiliyor. Sigortalı bir biçimde çalışma hayatına devam etmekte olan bayanlar için bu türlü fırsatların verilmesi herkesin hayatını kolaylaştırıyor.

6 YILA KADAR ERKEN EMEKLİLİK İMKANI

Bayanların öncelikle sigortalı bir biçimde çalışma hayatına devam ettikleri müddette doğum yapmaları ve çocukların sağ olması gerekir. En fazla 3 çocuk için borçlanma fırsatları sunulur. Her çocuk için 2 yıl borçlanma fırsatı verilmesinden ötürü sigortalı çalışırken doğum yapan bayanlar tam 6 yıl erken emekli olma haklarını elde edebiliyor.

NEREYE, NASIL BAŞVURULUR?

Birinci sefer 5510 sayılı Kanuna nazaran hizmet akdiyle çalışanlar ve kendi nam ve hesabına bağımsız çalışmaya başlayan sigortalılar, 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalılar ile mülga 506 sayılı Kanun, 1479 sayılı Kanun ve 2926 sayılı Kanununa tabi olan sigortalılar ve hak sahipleri, sigortalının en son çalışmasının/hizmetinin geçtiği toplumsal güvenlik vilayet müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine başvurarak,

Kamu vazifelileri (kamu vazifelileri sigortalıları yahut hak sahipleri “SGK Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Vazifelileri Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı Mithatpaşa Caddesi No:7 Sıhhıye/ANKARA” adresine borçlanma talep dilekçesiyle yahut e-devlet kanalıyla müracaatta bulunarak doğum borçlanması yapabileceklerdir.

Doğum borçlanması talebinde bulunan bayan sigortalının patronundan evrak istenilmeksizin Kurum hizmet kayıtlarından tespiti yapılarak süreç sonuçlandırılacaktır.

KİMLER BORÇLANMA TALEBİNDE BULUNABİLİR?

Doğumdan evvel,

 • Hizmet akdine tabi çalışması bulunan bayan sigortalılar (2925 sayılı Kanun, mülga 506 sayılı Kanun, 5510 sayılı Kanun- 4/1-a ),
 • Kendi nam ve hesabına bağımsız çalışma kapsamında sigortalı sayılan bayan sigortalılar (Mülga 1479 sayılı Kanun, Mülga 2926 sayılı Kanun, 5510 sayılı Kanun- 4/b),
 • Kamu vazifelisi kapsamında sigortalı sayılan bayan sigortalılar (Mülga 5434 sayılı Kanun, 5510 sayılı Kanun- 4/c) ile bunların hak sahipleri, talepte bulunabilirler.

DOĞUM BORÇLANMASININ ŞARTLARI NELERDİR?

Sigortalı bayanın doğum nedeniyle çalışamadığı iki yıllık süreyi borçlanabilmesi için;

 • Hizmet akdi kapsamında çalışanlar için (2925 sayılı Kanun, mülga 506 sayılı Kanun, 5510 sayılı Kanun- 4/a) sigortalılıklarının tescil edilmiş ve ismine prim bildirilmiş/tahakkuk etmiş olması,
 • Kendi nam ve hesabına bağımsız çalışma kapsamında olan sigortalılar için (Mülga 1479 sayılı Kanun, Mülga 2926 sayılı Kanun, 5510 sayılı Kanun- 4/b) prim ödenip ödenmediğine bakılmaksızın sigortalılıklarının tescil edilmiş/tahakkuk etmiş olması,
 • Kamu vazifelisi kapsamında sigortalı sayılanlar için sigortalılar (Mülga 5434 sayılı Kanun, 5510 sayılı Kanun- 4/c) sigortalılıklarının tescil edilmiş olması,
 • Bayan sigortalının doğumdan evvel çalışmaya başlayarak sigortalılık kuralını yerine getirmesi,
 • Doğumdan sonra ismine prim ödenmemesi,
 • Borçlanacağı müddette çocuğunun yaşaması, gerekmektedir.

BORÇLANMA MÜHLETLERİ

 • Sigortalı bayanın doğumdan sonraki sekiz haftalık, çoğul gebelik halinde ise on haftalık müddetleri, doğuma üç hafta kalıncaya kadar çalışması halinde, doğum sonrası istirahat mühletine eklenen mühlet dahil toplam istirahat mühleti ile birlikte toplam iki yıllık mühlet borçlanılabilir.
 • Bayan sigortalılar doğum nedeniyle çalışamadıkları en fazla üç kere olmak üzere ikişer yıllık müddetlerini (toplamda en fazla 6 yıla tekabül etmektedir.) borçlanabilir.
 • Doğum borçlanması talebinde bulunan bayan sigortalıların doğum yaptığı tarihten sonraadına primi ödenmiş mühletler borçlanma hesabında dikkate alınmaz. Prim ödenmiş müddetler iki yıllık mühletten düşülerek kalan müddet borçlandırılacaktır
 • Doğum borçlanması yapılacak müddette çocuğun vefat etmesi halinde vefat tarihine kadar olan mühletler borçlanılabilir.
 • Birinci doğumunu yaptıktan sonra iki yıl dolmadan ikinci doğumunu yapan bayan sigortalı, birinci doğumdan ikinci doğuma kadar geçen müddet ile ikinci doğum için borçlanabileceği iki yıllık mühletin toplamı kadar geçen süreyi borçlanılabilir.