28 Kasım 2021

Kartepe Bülteni

Değerlerimiz değerlerinizdir

108 yıllık tarihi olan bankada 20 yıllık orta bitiyor

"BDDK’nın Resmi Gazete’nin 20 Kasım tarihli sayısında yayımlanan heyet kararına nazaran, Türk Ticaret Bankası’na, Bankacılık Kanunu’nun 10’uncu ...

“BDDK’nın Resmi Gazete’nin 20 Kasım tarihli sayısında yayımlanan heyet kararına nazaran, Türk Ticaret Bankası’na, Bankacılık Kanunu’nun 10’uncu unsuru ile Bankaların Müsaadeye Tabi Süreçleri ile Dolaylı Hisse Sahipliğine Ait Yönetmeliğin 7’nci unsuru kapsamında yapılan kıymetlendirme sonucunda, faaliyet müsaadesi verilmesi kararı alındı.”

Bu haber Türkiye bankacılık tarihinde yer edinmiş, 90’ların sonunda problemli bir özelleştirme süreci geçirmiş ve 2000’li yılların başında sahneden çekilmiş Türkbank’ın ismini yine gündeme getirdi.

1913’te Adapazarı İslam Ticaret Bankası ismiyle kurulan banka 1937’den 2000’li yılların başına kadar faaliyetlerini Türkbank ismiyle sürdürmüştü. 90’lı yılların sonunda yaşadığı düşünceli özelleştirme sürecinin akabinde Ağustos 2002’de tasfiye kararı alınmıştı.

TMSF’ye periyot ve tasfiye süreci

Banka, 26 Mayıs 1997 tarihinde 820 milyon dolar ziyan ile el konulup yüzde 84,52’lik payıyla TMSF’ye devredildikten sonra, 1998’de yapılan ihale ile 600 milyon dolar karşılığında iş adamı Korkmaz Yiğit’e satılmıştı.

İhalenin tamamlanmasının akabinde polisin TMSF’ye yazılı olarak yaptığı müracaat ve sunduğu kanıtlar ışığında ihalenin iptal edilmesine karar verilmişti.

1997-2000 yılları ortasında yaklaşık 1 milyar dolarlık kaynak transferine karşın satışı gerçekleşmeyen bankanın, bankacılık yapma ve mevduat toplama yetkisi 1 Temmuz 2001 tarihinde TMSF tarafından kaldırıldı.

Karar sonrası payların yüzde 6’sına sahip çalışan ve emeklilerden oluşan Munzam Vakfı’nın hukuk çabası başladı.

Munzam Sandık, Danıştay’a kapatmanın finansal değil, siyasi münasebetlere dayandığını ileri sürerek karara itiraz etti. Danıştay Dava Daireleri Genel Konseyi ise, 8 Kasım 2001’de sandık lehine kararı bozarak bankanın tekrar faaliyete geçmesini onayladı. Devam eden süreçte devrin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in Devlet Denetleme Şurası aracılığıyla BDDK ya gönderdiği raporda yargı kademesinin uzayacağı ve tasfiye sürecinin tamamlanması gerektiği teklifleri sonrası Ağustos 2002’de tasfiye karar alındı ve 18 Kasım 2003’te başlayan tasfiye süreci tüzel sorunlar nedeniyle uzun sürecek belgeler haricinde tamamlandı.

1996 yılında 11. banka pozisyonundaydı

1996 yılında yaklaşık 5 bin çalışana sahip Türk Ticaret Bankası etkin büyüklük açısından 11’inci sırada yer alırken, faaliyetlerinin durdurulmasından evvel son sene olan 2000 yılına gelindiğinde yaklaşık 3500 çalışanla etkin büyüklükle tüm bankalar ortasında 30’uncu sıraya gerilemişti.

Tekrar faaliyete geçme gayretleri

Daha evvel, Türk Ticaret Bankası ile ilgili direkt ya da dolaylı sahip olunan pay senetleri ve tahvillerin, banka ile ilgili temel mukavelelerinden doğan hakların ve Banka’ya ilişkin öz sermaye ve varlıkların, birlikte yahut başka ayrı satın alınması yahut gibisi bir usul ile kendilerine yahut bağlı iştiraklerine devredilmesi konularında çalışmalar yapmak üzere bir bağımsız kontrol şirketine yetki veren Marka Yatırım Holding, Ağustos 2017 de bankayı satın almak için TMSF’ye niyet mektubu sunacağını açıkladı.

2 yıllık görüşmelerin akabinde Marka Holding’ten yapılan açıklamada şirketin yaşadığı süreçler ve Türkiye’deki dalgalanmalar sebep gösterilerek satın alma sürecinin süreksiz olarak askıya alındığı duyurulmuştu.

Faaliyet müsaadesi

Yaklaşık 20 yıl sonra tekrar faaliyet müsaadesi alan ve nominal sermayesi 120 Milyon TL olarak açıklanan bankanın yüzde 98,5’i TMSF’ye ilişkin.